Zmluvy

1 2
Zmluva Dacov lom Milan Nasali ELMOUR .pdf
Zmluva o dielo I.Družstevná a.s. Vývoz tuhého odpadu December 2011
Zmluva o najme nebyt. priestorov Slovenská Pošta Február 2012
Zmluva o vypomoc pri zimnej údržbe 14.11.2011
Zmluva o vykonani auditu účtovnej uzavierky Vician 4.6.2012
Zmluva o tr. odpade Jul 2012
Zmluva-nakladanie s elekto.odpadom. Jul 2012
Zmluva-ukl.odpadu Jul 2012
zmluva o poskytnuti fin dot. Banska bystrica 20.09.2012
Zmluva_ELEMONT_sro_Zhodnocovanie Odpadu
zmluva-zimná údrzba Druzstevna a.s. Dacov Lom
Zmluva-reklama Klaudia Nagyová Top Register
Zmluva o dielo vývoz TKO
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Zmluva zimná údržba
Zmluva Úrad vlády
Zmluva vývoz TKO
Zmluva o dielo-výmena vchodových dverí
Zmluva audit
Zmluva zber šatstva
Zmluva o dielo-rekonštrukcia strechy KD
Zmluva o dielo-kultúrny program
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Hromadná licenčná zmluva
Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami
Zmluva o dielo-vývoz TKO
Zmluva o výpožičke
Dodatok k zmluve
Nájomná zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o kúpe cenných papierov
Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie
Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami
Zmluva o dielo vývoz TKO
Kúpna zmluva 01
Zmluva o výpožičke
Kúpma zmluva
Zmluva o podmienkach tried. systému zberu odpadov z obalov
Dodatok k zmluve
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
Zmluva o dielo-Zapletalová
Zmluva o vykonaní auditu
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
Zmluva o výpomoci DP
Zmluva o pripojení
Zmluva-vývoz TKO 2017
Darovacia zmluva
Dodatok k zmluve Slovak Telekom
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2016
Licenčná zmluva
Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie
Zmluva o dielo-DS
Dodatok k zmluve
Zmluva o výpomoci DP
Zmluva-vývoz TKO 2018
Kúpna zmluva
Zmluva-Webex
Poistná zmluva

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár