Faktúry

  P. č. Číslo  faktúry Predmet Cena Poznámka
   1.  0020110083  Aktualizácia programu KEO, Záhorce  13,42€  14.01.2011
   2.  1317327014  Elektrická energia SEZ, Žilina  12,69€  17.01.2011
   3.  8541785961  Internet, Orange Slovensko, BA  13,25€  18.01.2011
   4.  11010059  AC Vzdelávacia agentúra, seminár ZV  28€  19.01.2011
   5.  0020110439  Aktualizácia programu KEO, Záhorce  13,42€  01.02.2011
   6.  319279  SAMNET, Informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce  32,86€  04.02.2011
   7.  1111001  TKO MPS,s.r.o. Krupina  64,98€  07.02.2011
   8.  2 2011  Inžinierska činnosť, ing.Kokavec  600€  07.02.2011
   9.  1110216995  Telefón, Swan,a.s. BA  38,57€  09.02.2011
   10.  7722937966  Telefón, Slovak Telekom,BA  31,99€  09.02.2011
   11.  3132110034  TKO, Marius Pedersen, a.s.Trenčín,VK  150,22€  10.02.2011
   12.  11ZF0079  webex media s.r.o.  19,90  14.02.2011
   13  2011013  I.Družstevná.a.s..  268,37  14.02.2011
   14.  2011014  I.Družstevná a.s.  245,04  14.02.2011
   15  11020311  seminár ZV  28  23.02.2011
   16.  5113496626  Orange Slovensko  13,25  24.02.2011
   17.  30110061  Geotrans lomy s.r.o.  113,84  03.03.2011
   18. 2111001914  Slovakia energy s.r.o.  77,89  03.03.2011
   19  2111003269  Slovakia energy s.r.o.  198,79  07.03.2011
   20.  2111003264  Slovakia energy s.r.o.  8,78  07.03.2011
   21.  2111003266  Slovakia energy s.r.o.  39,21  07.03.2011
   22.  11030447  seminár ZV  28  09.03.2011
   23.  6723955319  telefón Slovak Telekom  31,64  09.03.2011
   24.  3132110217  Marius Pedersen a.s.  359,55  10.03.2011
   25.  1110323235  Swan, a.s.  54,89  10.03.2011
   26.  2011043  I. Dužstevná a.s.  336,96  11.03.2011
   27  2111008582  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (el.energia)  849,04  17.03.2011
   28  2011055 I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (oprava VO)  87,65  17.03.2011
   29  212021269  Stredosl. vod.prev. spoločnosť V.Krtíš (voda)  10,42  18.03.2011
   30  212021267  Stredosl. vod. prev. spoločnosť V.Krtíš (voda)  3,47  18.07.2011
   31  5117016816  Orange Slovensko, a.s. Bratislava (INTERNET)  13,25  24.03.2011
   32  11030596  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, Zvolen (seminár)  28,00  24.03.2011
   33  2111109003  SOZA, Bratislava (autorská odmena)  20,40  31.03.2011
   34  52011  ELCOP, s.r.o. Sliač (elektromontážne práce)  2134,90  01.04.2011
   35  20110055  Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ, Zvolen(krovinorez)  682,00  01.04.2011
   36  5724970064  T-Com, Bratislava (telefón)  33,62  07.04.2011
   37  3132110355  Marius Pedersen, trenčín (likvidácia TKO)  22,46  07.04.2011
   38  3132110346  Marius Pedersen, Trenčín (likvidácia TKO)  63,25  07.04.2011
   39  0020110830  KEO, s.r.o., Záhorce (aktualizácia programu)  13,42  07.04.2011
   40  212033008  Stredoslovenská vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš (voda)  11,57  07.04.2011
   41  7700019738  SWAN, Bratislava (telefón)  37,73  12.04.2011
   42  2110067876  Poradca podnikateľa, Žilina (Finančný spravodaj)  21,18  08.04.2011
   43  2011089  I.Družstevná, as. Dačov Lom (vývoz TKO)  103,49  19.04.2011
   44  0195052626  orange Slovensko (INTERNET)  13,25  28.04.2011
   45  11040682  AC Vzdelávacia agentúra, Zvolen (seminár)  28,00  01.04.2011
   46  7700019738  SWAN, Bratislava (telefón)  42,10  09.05.2011
   47  1725983494  T-Com, Bratislava (telefón)  30,35  09.05.2011
   48  2011118  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom(vývoz TKO)  337,26  10.05.2011
   49  2011119  I.Družstevná, a.s. dačov Lom (vývoz TKO)  75,60  10.06.2011
   50  3132110565  Marius Pedersen, trenčín (likvidácia TKO)  348,70  11.05.2011
   51  20015  PREPOL, Zvolen (krovinorez)  499,00  12.05.2011
   52  201118914 ESET, Bratislava (NOD 32)  55,37  12.05.2011
   53  99732076  Poradca s.r.o. Žilina (Verejná správa)  54,80  16.05.2011
   54  2111013044  Slovakia energy, Bratislava (el. energia vyúčtovanie)  27,25  18.05.2011
   55  2111013160  Slovakia energy, Bratislava (el. energia vyúčtovanie)  368,67  18.05.2011
   56  2111013159  Slovakia energy, bratislava (el. enrgia vyúčtovanie)  8,89  18.05.2011
   57  1317327015  Stredolovenská energetika, Žilina(el. energia vyúčtovanie)  462,26  19.05.2011
   58  201177  Ing. Mária Kučerová, Lučenec (odborná literatúra)  9,80  25.05.2011
   59  0195052626  Orange Slovensko (INTERNET)  13,25  25.05.2011
   60  20110056  Neštátna ambulancia pracovného lekkárstva, Lučenec (kapitačný poplatok)  19,92  30.05.2011
   61 0727007489 T-Com, Bratislava (telefón) 34,02 08.06.2011
   62  1104864  SLOVGRAM, Bratislava (odmeny výkonným umelcom)  33,50  09.06.2011
   63  3132110687  Marius Pedersen, Trenčín (likvidácia TKO)  427,31  10.06.2011
   64  2011199  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (vývoz TKO)  75,60  14.06.2011
   65  2011200  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (vývoz TKO)  474,52  14.06.2011
   66  2011221  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (vývoz trávy)  79,68  15.06.2011
   67  0195052626  Orange Slovensko (INTERNET)  13,25  22.06.2011
   68  1611  SERVIS elektrospotrebičov, Lučenec (oprava miestneho rozhlasu)  466,56  23.06.2011
   69  FV1101300  Milan Násali ELMOUR,K.Kosihy,realizácia stavby "vybudovanie prístupovej ..."  137.550,00  13.12.2011
   1  20120132  KEO, Záhorce, aktualizácia KEO  13,42  16,012012
   2  20120380  KEO, Záhorce, modul mzdy KEO WIN  50,57  16.01.2012
   3  120048  webex media, Košice, webhosting  19,90  20.01.2012
   4  5150248153  Orange Slovensko , INTERNET  16,70  23.01.2012
   5  12010092  Anna Čunderlíková, AC Vzdelávacia agentúra, seminár  32,00  27.01.2012
   6  12020185  Anna čunderlíková, AC Vzdelávacia agentúra, seminár  32,00  06.02.2012
   7  8735058154  T-Com, Bratislava, telefón  41,45  08.02.2012
   8  112022252  SWAN, Bratislava, telefón  23,45  09.02.2012
   9  3132120067  Marius Pedersen, Trenčín, uskladnenie TKO  248,70  10.02.2012
   10  2121106527  SOZA, Bratislava, autorská odmena  20,40  13.02.2012
   11 2012011  I.DRUŹSTEVNÁ a.s.  Dačov Lom, vyorávanie snehu   1159,77 13.02.2012
   12  2012008  I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  268,83  13.02.2012
   13  1201009  Asociácia správcov registratúry, Nováky- seminár  39,00  16.02.2012
   14  5153707198  Orange Slovensko, Bratislava- internet  13,25  22.02.2012
   15  00108/2012  OLYMP-pečiatky, št. znak  440,08  24.02.2012
   16  0020121075  KEO Záhorce- doplatok pre modul WIN  23,88  28.02.2012
   17  12020345  Anna Čunderlíková, AC vzdelávacia agentúra- seminár  32,00  29.02.2012
   18  30120020  GEOtrans-LOMY, s.r.o. Sása, drvené andezitové kamenivo  150,07  16.03.2012
   19  1736054893  T-Com, Bratislava, telefón  44,57  12.03.2012
   20  1120324926  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  31,62  12.03.2012
   21  2012023  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vyorávanie snehu  1039,26  15.03.2012
   22  99740283 Poradce, s.r.o., Žilina, Verejná správa - časopis  57,60  23.03.2012
   23  220220359  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnostť, B.Bystrica, voda  2,64  23.03.2012
   24  220220361  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, B.Bystrica, voda  6,61  23.03.2012
   25  5157126915  Orange Slovensko, Bratislava, INTERNET  13,25  23.03.2012
   26  220229719  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, V.Krtíš  13,22  10.04.2012
   27  2737048838 Slovak Telekom, a,s., Bratislava  38,22  11.04.2012
   28  3132120350  Marius Pedersen, Trenčín  506,31  11.042012
  29 7700019738 SWAN, a.s. Bratislava 45,90 12.04.2012
  30 0020121745 KEO, s.r.o. Zahorce 13,42 16.04.2012
  31 30120046 GEOtrans-LOMY, s.r.o. Sása 70,93 16.4.2012
  32 89925334 PORADCA s.r.o. Zilina 19,54 18.04.2012
  33 2012048 I. Družstevná, a.s. Dačov Lom 474,29 18.04.2012
  34 1204826 SLOVGRAM, Bratislava 33,50 20.04.2012
  35 5160571103 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 13,25 20.04.2012
  36 12040646 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA,Zvolen 32,00 30.04.2012
  37 12050672 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA,Zvolen 32,00 08.05.2012
  38 0738043535 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 32,94 10.05.2012
  39 3132120561 Marius Pedersen, a.s.Trenčín 407,82 10.05.2012
  40 1120514890 SWAN,a.s. Bratislava 27,43 11.05.2012
  41 2211010718 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 23,05 11.05.2012
  42 2211010770 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 111,65 11.05.2012
  43 2012066 I.Družstevná, a.s. Dačov Lom 75,60 11.05.2012
  44 2012067 I.Družstevná, a.s. Dačov Lom 288,00 11.05.2012
  45 1317327016 Stredoslov.energetika, Zilina 338,79 14.05.2012
  46 212024 MM Mark, s.r.o. Košice 12,00 14.05.2012
  47 2120068 MM Mark, s.r.o. Košice 12,00 14.05.2012
  48 212081 MM Mark, s.r.o. Košice 12,00 14.05.2012
  49 20120130 Jozef Lavrík-LAVOX 243,28 17.05.2012
  50 12050711 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA,Zvolen 32,00 17.05.2012
  51 5164030834 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 13,25 22.05.2012
   52  7739036276 Slovak Telecom,Bratislava, telefón  37,90  07.06.2012
   53  3132120700  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  285,14  08.06.2012
   54  3132120793  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, dodávka plastových vriec  60,00  11.06.2012
   55  2012130  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, nakladanie odpadu  131,47  12.06.2012
   56  1120615647  SWAN,a.s.,Bratislava, telefón  20,65  13.06.2012
   57  2012151  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  18.06.2012
   58  2012152  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  96,52  18.06.2012
   59  5167500039  Orange Slovensko, a.s. Bratislava INTERNET  13,25  20.062012
   60  Energy Slovakia, el. energia  370,00  07.06.2012
   64  3132012  JUDr.Igor Kršiak, s.r.o., Nitra Právo pre obce a mestá - publikácia  55,80  21.06.2012
   65  220257773  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť,B.Bystrica, za vodu  13,22  06.07.2012
   66  3132120879  Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO  162,46  06.07.2012
   67  8740030837  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón  34,16  10.07.2012
   68  Slovakia Energy, el. energia  370,00  10.07.2012
   69  220260879  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  18,52  10.07.2012
   70  220260876  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  2,64  10.07.2012
   71  220260877  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  3,97  10.07.2012
   72  220260873  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu 2,64   10.07.2012
  73 0020122122 KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu 13,42 12.07.2012
   74  1120725121  SWAN, a.s. Bratislava, telefón  17,09  12.07.2012
   75  2012164  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  12.07.2012
   76  2012165  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  179,09  12.07.2012
   77  2012166  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  180,78  12.07.2012
   78  212135  MM MARK, s.r.o. Košice, starostlivosť o webovú stránku  12,00  13.07.2012
   79  5170952613  Orange Slovensko, a.s. Bratislava, INTERNET  13,25  19.07.2012
   80  120415  POHÁRY BAUER, Praha, poháre na turnaj  35,89  20.07.2012
   81  201202  Krajčovičová Erika - VOLCANO new, Trnava, ochranný gél  70,00  27.07.2012
   82  12550033140  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  194,91  07.08.2012
   83  3132121082  Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO  341,39  07.08.2012
   84  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el. energia  370,00  07.08.2012
   85  3741027215  Slovak telokom, a.s. Bratislava, telefón  30,54  09.08.2012
   86  1120817401  SWAN, a.s. Bratislava, telefón  18,48  10.08.2012
   87  84001649  PORADCA s.r.o., Žilina, Poradca 2013  56,80  10.08.2012
   88  2012198  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, nakladanie kom. odpadu  98,61  10.08.2012
   89  2012199  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  10.08.2012
   90  2012200  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  254,69  10.08.2012
   91  1220351  CBS spol, s r.o. B Bystrica, maľovaná mapa HONT II  174,00  13.08.2012
   92  2912  Ing.Ľudovít Vicia, certifikovaný auditor, Pov. Bystrica, auditorké overenie účt. závierky  360,00  13.08.2012
   93  5174433454  Orange Slovensko, a.s. Bratislava INTERNET  13,25  21.08.2012
  94  12610066  MUDr.Anton Šišák- lekár prac. lekárstva, Lučenec, kapitačný poplatok  19,92  31.08.2012
   95  99750256  Poradca sr.o., Žilina, Verejná správa predplatné 2013  57,60  31.08.2012
   96 2012242  I.Družstevná, a.s. dačov Lom vývoz TKO  142,43  03.09.2012
   97  12VF002  UNIMEDIA Vladimír Dudáš, ozvučenie akcie Povstalecká vatra  400,00  04.09.2012
   98  1208209800  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, predplatné finančný spravodaj 2013  19,98  06.09.2012
   99  15492012  IKE, spol s r.o. Pôtor, zapožičanie stanu  337,51  10.09.2012
   100  9742017149  Slovak telkom, Bratislava, telefón  39,59  10.09.2012
   101  120224  Jaroslav kristin COMET, ročná servisná skúška zab. zariadenie  88,32  10.09.2012
   102  SLOVAKIA ENERGY, Bratislava, el. energia  370,00  10.09.2012
   102  Stredoslovenská energetika, Žilina, el. enrgia  39,00  10,09.2012
   103  3132121211  Marius Pedersen, a.s.Trenčín, uskladnenie TKO  281,04  11.09.2012
   104 1120917431   SWAN, a.s Bratislva, telefón  24,20  12.09.2012
   105  5177935637  orange Slovensko, a.s Bratislava, INTERNET  13,25  19.09.2012
   106  2012273  I.Družstevná, a.s. dačov Lom, vývoz TKO  75,60  20.09.2012
   107  2012272  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  323,32  20.09.2012
   108  220289559  Str. vod.prev spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  7,93  28.09.2012
   109  220289557  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  3,97  28.09.2012
   110  220289556  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  5,29  28.09.2012
   111  220289553  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  9,26  28.09.2012
   112  652012  ZARA, František Mešina, Veľký Krtíš, dopravné značky  648,56  02.10.2012
   113  8320108101  IURA EDITION, spol. s r.o., Btarislava, Účtovníctvo ROPO a OBC9, predplatné r.2013  64,66  04.10.2012
   114  653233  INPROST spol s r.o., Bratislava, tlačivá  24,35  05.10.2012
   115  220294323  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  13,22  05.10.2012
   116  2743004653  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón  33,56  09.10.2012
   117  1121015798  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,08  09.10.2012
   118  2012359  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  151,20  10.10.2012
   119  2012360  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  10.10.2012
   120  2012361  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  21,91  10.10.2012
   121  SLOVAKIA ENERGY, Bratislava, el. energia  370,00  10.10.2012
   122  Str. energetika, Žilina, el. energia  39,00  10.10.2012
   123  3132121465  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  472,91  11.10.2012
   124  201203384  Združenie matrikárok a matrikárov SR, Kežmarok, príručka matrikára  15,00  17.10.2012
   125  5181456342  Orange Slovensko, Bratislava, INTERNET  13,25  22.10.2012
   126  01012012  Jozef Antol, Dačov Lom , palivové drevo  840,00  22.10.2012
   127  2011256  Mobiltechna GUBÁNI, veľký Krtíš, oprava auta  82,53  24.10.2012
   128  0020122655  KEO, s.r.o., Záhorce, školenie KEO  98,00  05.11.2012
   129  7743992629  Slovak telekom, Bratislava, telefón  31,64  08.11.2012
   130  1121109067  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  31,46  12.11.2012
   131  SLOVAKIA  ENERGY, Bratislava, el. energia  370,00  12.11.2012
   132  Stredosv. energetika, Žilina, el.energia  39,00  12.11.2012
   133  3132121632  Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO  201,62  13.11.2012
   134  5184941489  Orange Slovensko, Bratislava, INTERNET  13,25  19.11.2012
   135  2012441  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  165,14  21.11.2012
   136  2012444  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz zeminy  65,74  21.11.2012
   137  1223412  DATEM,spol. s r.o., Zvolen, servis kanc. techniky 27,36   30.11.2012
   138  2012543  Klaudia Nygyová - Top Register, Komárno, reklamná prezentácia  60,00  30.11.2012
   139  0020122891  KEO, s.r.o. Záhorce, udržiavací poplatok, licencia na rok 2013  156,23  05.12.2012
   140 5744993849   Slovak Telekom, Bratislava, telefón  51,36  07.12.2012
   141  1121212089  SWAN, Bratislava, telefón 15,41  11.12.2012 
   142  1255004884  VAŠA Slovensko, s.r.o., stravné lístky  111,97  12.12.2012
   143  3132121815  Marius Pedersen, a. s., Trenčín, uskladnenie TKO  240,14  12.12.2012
   144  2012511  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  226,80  18.12.2012
   145 5188493082   Orange Slovensko, Bratislava, internet  13,25  19.12.2012
   146 66/2012   Ing. Igor Kokavec-K.ING, V. Krtíš 1801,44   19.12.2012
   147  221225767  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  5,29  31.12.2012
   148  221225770  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu 5,29   31.12.2012
   149 221225771   Str. vod, prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  2,64  31.12.2012
   150  221225773  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica
  za vodu
   3,97  31.12.2012
   1 221226278  Str. vod. prev. spoločnosť B.Bystrica
  za vodu
   13,22  10.01.2013
   2 2211024384  SLOVAKIA ENERGY, Bratislava
  el. energia
   17,72  14.01.2013
  3 1130123067 SWAN, Bratislava, telefón 16,22 14.01.2013
  4 3132121969 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
  uskladnenie TKO
  194,80 14.01.2013
  5 6745972215 Slovak Telekom, Bratislava, telefón 40,49 17.01.2013
  6 2311000204 SLOVAKIA ENERGY, Bratislava
  el. energia
  17,72 17.01.2013
   7  FV1201321  Milan Násali, ELMOUR, K.Kosihy
  kamenivo triedené
  125,65 18.01.2013
   8 Stredoslovenská energetika, Žilina
  el. energia
  50,00  22.01.2013
   9 2012526 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO 254,69  12.06.2013
  10 2012527 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií 839,25  12.06.2013
   11  CEN/2369/2012  Prima banka Slovensko , a.s. Žilina
  poplatok za vedenie účtu
   39,96  22.01.2013
  12 OF/12/3063 CBS,spol. s.r.o., B.Bystrica
  nástenné maľované mapy
  174,00 22.01.2013
  13 5041201880 Poradca podnikateľa, Žilina, finančný spravodaca 11,30 22.01.2013
   14 0020130339   KEO s.r.o.,Záhorce, aktualizácia programu  13,50  25.01.2013
   15  FV1300009  Milan Násali, Elmour, K.Kosihy, kamenivo triedené  112,21  25.01.2013
   16  13ZF0065  webex media, s.r.o., Košice, doména a webhostihg  19,90  25.01.2013
   17  5192065482  Orange Slovensko a.s., Bratislava, internet  13,25  25.01.2013
  18 0020130054 KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu 13,50  25.01.2013
  19 23383311 INPROST s.r.o. Bratislava, OBECNÉ  NOVINY 52,00  08.01.2013
  20 2013021 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií 1479,34  12.06.2013
  21 5195679630 Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet  13,25  20.02.2013
  22 3132130023 Marius Pedersen a.s. Trenčín, uskladnenie TKO 304,42  20.02.2013
  23 2131106175 SOZA Bratislava, licencia na verejné použitie hudobných diel 20,40  20.02.2013
  24 1130222978 SWAN a.s. Bratislava, telefón 25,73  13.02.2013
  25 2013015 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO 261,66  12.06.2013
   26  4130028  RSC, a.s. V.Krtíš, posyp chemickým materiálom  246,74  12.02.2013
   27  1355000587  VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava, stravné lístky  127,31  08.02.2013
   28  9746950446  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón  32,11  18.02.2013
   29  FV1300016  Milan Násali, Elmour, K.Kosihy, kamenivo triedené  218,83  07.02.2013
   30  0020130666  KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu  13,50  07.02.2013
  31 44026/2013 AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina, publikácie mzdové účtovníctvo 49,50  27.03.2013
  32 10120616 Peter Jurík-Lisa, ČiernaVoda,SLOVAk REGION, prezentácia obce 27,88  27.03.2013
  33 0020131431 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu 13,50  27.03.2013
  34 5199309586 Orage Slovensko, a.s. Bratislava, internet 13,25  27.03.2013
   35  0020131197  KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu  13,50  27.03.2013
   36  2013030  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  151,20  12.06.2013
   37  2013031  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií  1843,66  12.06.2013
  38 3132130212 Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO 252,28  14.03.2013
  39 1130323283 SWAN, a.s. Bratislava, telefón 23,98  14.03.2013
  40 2747933407 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón 32,74  15.03.2013
  41 0020130952 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu 13,50  11.03.2013
   42  231224936  Stredoslovenská vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  18,77  08.04.2013
   43  1748913276 Slovak Telekom, a.s, Bratislava, za telefón  33,84  17.04.2013
   44  231230959  Stredoslovenská vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  13,40  11.04.2013
   45  1130416853  SWAN, a.s., Bratislava, za telefón  46,55  12.04.2013
   46  1355001434  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, za stravné lístky  145,14  11.04.2013
   47  2013052  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vyorávanie MK  877,66  27.06.2013
   48  2013053  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom,vývoz TKO  75,60  27.06.2013
   49  2013054  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  27,89  2.06.2013
   50  3132130446  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladneni TKO  167,88  12.04.2013
   51  1305365  SLOVGRAM, Bratislava, autorský zákon  33,50  03.05.2013
   52  5202962558  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  13,25  03.05.2013
   53  0020131770  KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu  13,50  03.05.2013
   54  8749900418  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  38,00  17.05.2013
   55  13010601  Asociácia správcov registratúry, Nováky, seminár 39,00   09.05.2013
   56  3132130676  Marius Padersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  424,59  13.05.2013
   57  201319924  ESET, spol. s r.o., Bratislava, licencia  55,37  13.05.2013
   58  1130523346  SWAN, a.s., Bratislava,za telefón  37,03  15.05.2013
   59  2013073  I.Družstevná, as.s, Dačov Lom, zvoz plastov  20,92  27.06.2013
   60  2013072  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  302,40  27.06.2013
   61  5206629561  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  13,25  28.05.2013
   62  5750863671  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, za telefón  31,37  17.06.2013
   63  1130617445  SWAN, a.s., Bratislava, za telefón  20,58  13.06.2013
   64  3132130851  Marius Padersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  461,71  21.06.2013
   65  2013129  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  323,32  27.06.2013
   66  2013130  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, oprava verejného osvetlenia  44,01  27.06.2013
   67  5210430165  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  16,61  21.06.2013
   68  1350004958  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  191,76  26.06.2013
  69  231260732  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, za vodu  8,04  08.07.2013
   70  231260729  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, za vodu  12,06  08.07.2013
   71  231260735  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, zo vodu  12,06  08.07.2013
   72  231263693  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, za vodu  13,40  09.07.2013
   73  20130182  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, strihanie plechu  26,40  04.07.2013
   74  06272013  Roman Adamek, Bratislava, autobusové čakárne  2.600,00  09.07.2013
   75  1300431  Milan Násali ELMOUR, K.Kosihy, piesok  38,64  16.07.2013
   76  0011011303  Victory sport, spol. s r.o.o., Bratislava, poháre  54,32  10.07.2013
   77  4751916717  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, za telefón  39,89  17.07.2013
   78  1130724800  SWAN, a.s., Bratislava, za telefón  21,60  16.07.2013
   79  3132131008  Marius Pedersen, a.s., Trenčín uloženie TKO  81,93  16.07.2013
   80  0020132092  KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu  13,50  19.07.2013
   81  2013173  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz zeminy  153,73  31.07.2013
   82  2013172  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  103,49  31.07.2013
   83  007282013  Jozef Smrhola - OLYMP, Santovka,propagačné predmety  898,04  19.07.2013
   84  13610049  MUDr. Anton Šišák, Lučenec, pracovnolekárske služby  19,92  19.07.2013
   85  5214103313  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  13,25  19.07.2013
   86  0020130066  KEO s.r.o. Záhorce,
  modul programu KEO WIN
  54,90  02.08.2013
   87  0752790541  Slovak telekom a.s.
  Bratislava, telefón
   36,86  07.08.2013
   88  4130151  Banskobystrická regionálna správa ciest, oprava miestnych komunikácií  828,00 07.08.2013
   89  1130816476  SWAN a.s. Bratislava, telefón  21,74  09.08.2013
   90 8330126545  IURA EDITION, spopl. s.r.o.,
  predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO OBCÍ
   69,60  09.08.2013
   91 8/2013  Lýdia Takáčová, Veľký Krtíš, kultúrny program  80,00 10.08.2013
   92 3132131189 Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie odpadu 325,45 13.08.2013
   93 2013215 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO, odvoz zeminy 345,81 15.08.2013
   94 5217780960 Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet 22,92 19.08.2013
   95 99752218 Poradca s.r.o., Žilina, predplatné mesačníka VS 66,00 28.08.2013
   96 2311016854  SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava, el. energia  17,75  03.09.2013
   97 13VF09001 ZEMKA s.r.o. Veľký Krtíš, ozvučenie akcie VATRA SNP 400,00 05.09.2013
   98   2213 Servis-Krška Ján, Lučenec, oprava miestneho rozhlasu 303,00 09.09.2013
   99 3753747875 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón 34,52 09.09.2013
  100 1130916411 SWAN,a.s. Bratislava, telefón 27,48 11.09.2013
   101 00913/2013 Jozef Smrhola-OLYMP, Santovka, samolepky  69,00 11.09.2013
  102 3132131377 Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uloženie odpadu 383,05 11.09.2013
  103 1532/2013 IKE spol. s.r.o., Pôtor, prenájom stanu-Vatra SNP 699,60 12.09.2013
   104 2013243  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO, zeminy 498,82 13.09.2013
   105 57/2013 OZ Za spoločný pokrok, Veľký Krtíš,grafické a redakčné práce-Vatra 2013  300,00 13.09.2013
   106 5221369655 Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet 13,25 18.09.2013
  107 0413090516 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Finančný spravodajca 19,98 18.09.2013
  108 84041484 PORADCA s.r.o., Žilina, predplatné zborníkov, znenia zákonov 58,80 18.09.2013
   109 1330 Ing, Ludovít Vician, Považská Bystrica, audit roku 2012 360,00 02.10.2013
   110 231294170 StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu 8,04 02.10.2013
   111  231294173  StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu  13,40 02.10.2013
   112 231294167  StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu  16,08 02.10.2013
   113 231294171 StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu 17,42 02.10.2013
   114 231300363  StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu 13,40 07.10.2013
   115 0754704511  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón 37,14 09.10.2013
  116 1131022847 SWAN, a.s. Bratislava, telefón 17,93 10.10.2013
   117 1350008024 VAŠA Slovensko, s.r.o., stravné lístky 191,76 10.10.2013
   118 3132131547 Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie odpadu 173,65 11.10.2013
   119 0020132812 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu 13,50 04.10.2013
   120  2013345 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov 141,74 16.10.2013
   121  5225057929 Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet 13,25 18.10.2013
   122 2013425  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO 137,23 04.11.2013
   123   20132421  Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT  Kráľov Brod, list evidencie súpis. čísel 15.00 05.11.2013
   124  2013410 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zvoz plastov, vývoz TKO 264.57  05.11.2013
   125 5755687216 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón 35,02 07.11.2013
  126 10130502 Peter Jurík-LISA, Čierna Voda
  prezentácia obce na celoslovenskom inf. portáli
  slovakregion.sk
  27,88 07.11.2013
   127 1131118516  SWAN,a.s. Bratislava, telefón  32,46 11.11.2013
   128  3132131668  Marius Pedersen,a.s. Trenčín
  uloženie odpadu
   187,68 13.11-2013
   129 0020133133 KEO,s.r.o. Záhorce, udržiavací poplatok a ročná licencia na rok 2014  181,68 14.11.2013
   130 5228768953 Orange Slovensko,a.s.Bratislava, internet    13,25  18.11.2013
   131 0031001223 Victory sport,s.r.o.Bratislava, poháre-stolnotenis. turnaj  20,03 27.11.2013
   132 0436/13 VOSKO s.r.o., Brusno,účasť na seminári 32,00 25.11.2013
   133 13067 DATEX VK s.r.o., servis a inštalácia DSL internet  33,68 04.12.2013
   134  233034411  INPROST s.r.o. Bratislava, obecné noviny rok 2014  52,00 04.12.2013
   135  8756663140  Slovak Telekom a.s. Bratislava, telefón 36,72  09.12.2013
   136 1350009646 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava, stravné lístky 99,26 10.12.2013
   137 1131215396 SWAN a.s.Bratislava, telefón 21,68 10.12.2013
  138 FV1301100 Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy, kamenivo na posyp MK  137,40 10.12.2013
   139 3132131965 Marius Pedersen a.s.Trenčín, uloženie odpadu  373,64 10.12.2013
   140 5231275035 Orange Slovensko a.s.Bratislava, internet 17,57 13.12.2013
  141  2013493 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  257,62 17.12.2013
   142 5913075229 Poradca podnikateľa s.r.o., Martin, VSSR-ročný prístup  76,00 18.12.2013
   143 2013500 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zvoz plastov, vývoz TKO 254,69 19.12.2013
   144 FV1301133  Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy, kamenivo na posyp MK 223,20  23.12.2013
  145 10130001 Jozef Antol Dačov Lom, palivové drevo 450,00 23.12.2013
   dátum úhrady
    1 231328254 StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu 21,44 04.01.2014
    2 231328252 StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu 5,36 04.01.2014
    3 231328251  StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu  8,04 04.01.2014
    4  231328247 StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu 8,04 04.01.2014
    5 1140120724 SWAN a.s. Bratislava, telefón  18,40 15.01.2014
    6 2013509 I.Družstevná a.s.Dačov Lom, vyorávanie a posyp MK, oprava verejného osvetlenia 446,46  15.01.2014
    7  3132132165 Marius Pedersen, a.s. Trenčín
  uloženie odpadu
   191,53 15.01.2014
   8  0837662014  ajfa avis, sr.o., Žilina, Čo má vedieť mzdová účtovníčka  49,50  13.01.2014
   9  0020140066  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  27.01.2014
   10  5235039442  Orange Slovensko,a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  27.01.2014
   11  1302014  Profesionálny register, s.r.o, Bratislava, reklama na internete  241,20  29.01.2014
   12  0020140328  KEO, s.r.o., Zahorece, aktualizácia programu  13,50  12.02.2014
   13  01402040  Gold Servi Slovakia, s.r.o., Bratislava, reflexné pásiky  85,20  14.02.2014
   14  6758622325  Slovak Telekom,a,s,, Bratislava telefón  39,00  17.02.2014
   15  1140208857  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  32,84  14.02.2014
   16  2014017  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  254,69  11.04.2014
   17  006414  VOSKO, s.r.o., Brusno, za seminár  32,00  12.02.2014
   18  0020140590  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  14.02.2014
   19  3132140123  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  400,29  14.02.2014
   20  2014016  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vyorávanie snehu  87,65  11.04.2014
   21  963426  INPROST spol. s r.o., Braislava,tlačivá daň z nehuteľností  19,40  04.03.2014
   22 018014 VOSKO, s.r.o., Brusno, za seminár 32,00  04.03.2014
   23  2141106878  SOZA, Bratislava, autorské odmeny  20,40  18.03.2014
   24  1140308720  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  19,43  18.03.2014
   25  082014  HP-SERVIS PLUS, V.Krtíš, kontrola hasiacich prístrojov  151,00  18.03.2014
   24  3132140305  Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  167,77  18.03.2014
   25  1450002236  VAŠA Slovensko, s.r.o., Braislava, stravné lístky  160,68  10.03.2014
   26  2014000150  KEO, s.r.o., Zahorce, KEO WIN účtovníctvo  59,88  20.03.2014
   27  502014  Zaťkov Pavel-BEZA, Krupina, školenie BOZP  40,00  20.03.2014
   28  5242566874  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  20.03.2014
   29  2014010  Ladislav Kubolek, B.Bystrica, montáž plastových dverí a zádveria  5850,32  24.03.2014
   30  0020141232  KEO, sr.o., Zahorce, akualizácia programu  13,50  14.05.2014
   31  5759613121  Slovak Telecom,a.s., Bratislava, telefón  34,52  17.03.2014
   32  2411030228  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia vyúčtovanie  1805,31  02.04.2014
   33  2014033  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov  172,12  11.04.2014
   34  0020141513  KEO, s.r.o., Zahorce, akrualizácia programu  13,50  09.04.2014
  35   1405485  SLOVGRAM, Bratislava, odmeny výkonným umelcom  33,50  09.04.2014
   36  20140088  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, plech, strihanie plechu  85,57  09.04.2014
   37  3132140436  Marius Pedersen,a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  539,04  09.04.2014
   38  9760606707  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón  38,14  17.04.2014
   39  1140417488  SWAN, a.s., Btatislava, telefón  30,18  14.04.2014
   40  140038  webex media, s.r.o., Košice, webhosting  19,90  10.04.2014
   41  2014043  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  302,40  25.06.2014
   42  20140105  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, plech, pásovina, strihanie plechu  145,55  29.04.2014
   43  21415005  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda dom smútku  24,85  29.04.2014
   44  214115002  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.124  1,38  29.04.2014
   45  214115000  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda ihrisko  22,09  29,04,2014
   46  21415010  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.262  57,85  29.04.2014
   47  214125158  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.113  11,16  29.04.2014
   48  5246307339  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  29.04.2014
   49  20140110  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, plech, strihanie plechu  105,30  23.04.2014
   50  8761607452  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  37,75  19.05.2014
   51  3132140674  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  391,04  14.05.2014
   52  1140514487  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  21,38  14.05.2014
   53  2014070  I.Družstevná, a.s., ačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov  330,29  25.06.2014
   54  5250103457  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  09.06.2014
   55  8762613720  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  35,78  17.06.2014
   56  1140615164  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  22,74  23.06.2014
   57  23383411  INPROST, s.r.o., Bratislava, doplatok za obecné noviny  15,60  23.06.2014
   58  0297/14  VOSKO, s.r.o., Brusno, seminár  32,00  09.06.2014
   59  5253904889  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  17.06.2014
   60  2014127  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, odvoz štrku, zvoz plastov  115,54  25.06.2014
   61  241065727  Stred.vod.prev.spoloč., b.Bystrica, voda č.124  4,14  30.06.2014
   62  241065728  Stred.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.262  2,76  30.06.2014
   63  241065726  Stred.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda ihrisko  45,55  30.06.2014
   64  241072924  Stred.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.113  11,29  10.07.2014
   65  0031000774  Victory sport, spol.s r.o., Bratislava, poháre turnaj  66,72  09.07.2014
   66  0020142060  KEO, s.r.o., Zahorce  13,50  30.09.2014
   67  3132141067  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  374,39  10.07.2014
   68  5763624539  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  35,86  17.07.2014
   69  1140723064  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  12,12  10.07.2014
   70  2014146  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  291,46  30.10.2014
   71  1450006259  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  191,76  11.07.2014
   72  14610028  MUDr.A.Šišák, Lučenec, pracovnolekárske služby  6,64  14.07.2014
   73  140600088  PROFMED, s.r.o., Lučenec, výkon PZS  3,58  14.07.2014
   74  1417  Ing. Ľ.Vician, Považská Bystrica, audit účtovnej závierky r.2013  380,00  14.07.2014
   75  5257619397  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  17.07.2014
   76  2014157  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, úprava miestnych komunikácií, odvoz štrku  295,30  30.10.2014
   77  20140239  Jozef Lavrík-LAVOX,V.Krtíš, plech, strihanie plechu, pásovina, ...  91,20  07.08.2014
   78  2764769867  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón  35,17  18.08.2014
   79  302014  AGENTÚRA "Nostalgia", Kútniky, výstava plazov  150,00  10.08.2014
   80  141215652  mediatel, Bratislava, Zlaté stránky  60,00  19.08.2014
   81  3132141279  Marius Pedersen, a.s., Trenčín uloženie TKO  480,80  19.08.2014
   82  1140821660  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,05  19.08.2014
   83  2014176  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov, ...  129,80  30.10.2014
   84  2014177  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, nakladanie štrku  43,82  30.10.2014
   85  2014187  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO  378,00  30.10.2014
   86  5261489944  Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET  12,98  15.08.2014
   87  2014188  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, prevoz materiálu  43,82  30.10.2014
   88  2765746243  Slovak telecom, a.s., Bratislava. telefón  34,52  17.09.2014
  89 14002  ZEMKA, s.r.o. V.Krtíš, ozvučenie akcie Vatra SNP  400,00  08.09.2014
   90  8340141012  Wolters Kluwer, s.r.o., Bratsislava, časopis Účtovníctvo r.2015  72,00  16.09.2014
   91  99754212  Poradca, s.r.o., Žilina, časopis Verejná správa r.2015  66,00  02.10.2014
   92  1140918484  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  22,04  17.09.2014
   93  3132141464  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  232,12  18.09.2014
   94  5265305985  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98
   95  14942014  IKE, spol. s r.o., Pôtor, prenájom stanu Vatra SNP  480,36  18.09.2014
   96  0020142339  KEO, s.r.o., Zahorce, aktrualizácia programu  13,50  08.10.2014
   97  2014203  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  151,20  30.10.2014
   98  2014204  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, prevoz stoločiek, oprava verejného osvetlenia  98,61  30.10.2014
   99  1192014  Mgr. Anna Dvořáková-Wolf, Bratislava, seminár  28,00  25.09.2014
   100  3114  Štefan Matejka, Senohrad, oprava strechy nový KD  16066,80  08.10.2014
   101  241157429  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda ihrisko  30,62  15.10.2014
   102  241157432  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda 262  13,94  15.10.2014
   103  241157430  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda 124  6,97  15.10.2014
   104  241158362  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda 113  11,54  15.10.2014
   105  2766689615  T-Com,a.s, Bratislava, telefón  34,52  17,10,2014
   106  14500008778  VAŠA SLOVENSKO, Bratislava, stravné lístky  114,26  08.10.2014
   107  1141025570  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  17,00  14.10.2014
   108  3132141674  Marius Pedersen, a.s. trenčín, uskladnenie TKO ,  458,66  14.10.2014
   109  141084  webex media, Košice, webhosting  72,00  14.10.2014
   110  2014243  I.Dužstevná, a.s., Dačov Lom, oprava VO  181,27  30.10.2014
   111  2014242  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  226,80  30.10.2014
   112  5269260919  Orange, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  28.10.2014
   113  1406749100  Poradca, a.s. Žilina, Finančný spravodaj  19,98  28.10.2014
   114  20142585  KEO, s.r.o.Zahorce, aktualizácia programu  13,50  28.10.2014
   115  20140366  Jozef Lavrík - LAVOX, V.Krtíš, zámočnícke práce  84,54  21.10.2014
   116  2141129374  SOZA, Bratislava, autorská odmena  44,40  28.10.2014
   117  2141129373  SOZA, Bratislava, autorská odmena  30,00  28.10.2014
   118  201410162  ELRMONT, s.r.o., Zahorce, biol. odpad  98,78  28.10.2014
   119  2014271  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, strava  176,59  30.10.2014
   120  10140468  Peter Jurík-LISA, Čierna Voda, prezentácia obce  27,88  12.12.2014
   121  20142854  KEO, s.r.o., Zahorce, udržiavcí poplatok  207,61  13.11.2014
   122  3132141876  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  294,39  13.11.2014
   123  1141113774  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  20,42  13.11.2014
   124  176734017  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  34,52  18.11.2014
   125  42114  VOSKO, s.r.o., Brusno, seminár  32,00  07.11.2014
   126  5273247493  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  14.11.2014
   127  31001204  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre stolnot. turnaj  19,36  14.11.2014
   128  2014322  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  253,49  19.12.2014
   129  2014323  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, TKO, verejné osvetlenie  86,47  19.12.2014
   130  1450010631  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  171,04  24.11.2014
   131  2014067  Centrum prvého kontaktu, v.Krtíš, Program rozvoja ...  100,00  02.12.2014
   132  23383511  INPROST, s.r.o., Bratislava, Obecné novony  67,60  19.12.2014
   133  3132142078  Marius Pedersen s.r.o., Trenčín, uskladnenie TKO  346,35  11.12.2014
   134  1401131  Milan Násaly - ELMOUR, Kamenné Kosihy, posypový materiál  276,30  11.12.2014
   135  8768583218  Slovak Telekom,a.s., Bratislava, telefón  38,39  17.12.2014
   136  1141224091  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  17,29  12.12.2014
   137  2014357  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  230,40  19.12.2014
   138  2014358  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, VO, TKO  300,07  19.12.2014
   139  603660  Prima banka, Bratislava, vedenie účtu  39,96  05.01.2015
   140  5277252557  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  19.12.2014
   141  14600161  PROFMED, s.r.o., Lučenec, výkon PZS  10,75  19.12.2014
   142  702014  Ing. Igor Kokavec- KING, V.Krtíš,inžinierska činnosť  360,00  19.12.2014
   143  241225940  Stred.vod.prev spoločnosť, B.bystrica, voda 204  12,64  02.01.2015
   144  241225939  Stred.vod.prev. spoločnosť, b.Bystrica, voda 124  9,83  02.01.2015
   145  241225938  Stred.vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda ihrisko  5,62  02.01.2015
   146  241225941  Stred.vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda 262  14,04  02.01.2015
   147  10140007  Jozef Antol, D.Lom, drevo palivové  550,00  30.12.2014
   148  241241340  Stred.vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda 113  11,35  02.01.2015
  149  3132142268  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  402,56  20.01.2015
   150  1150115696  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  16,62  16.01.2015
   151  2511002694  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok  224,36  20.01.2015
   152  2511002689  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el. energia nedoplatok  36,41  20.01.2015
   153  2511002695  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok  84,35  20.01.2015
   154  2511002692  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok  84,10  20.01.2015
   155  5041104787  Poradca spol. s r.o., Žilina, FS doplatok za rok 2014  48,86  21.01.2015
   156  1317327019  Stedoslovenská energetika, Žilina, el.energia nedoplatok  153,63  21.01.2015
   157  2014415  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, odvoz plastov  27,89  25.03.2015
   158  2014414  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz TKO  453,60  25.03.2015
   1  103525  INPROST spol. s r.o., Bratislava, tlačivá  38,70  08.01.2015
   2  0769531865  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  40,97  19.01.2015
   3  15ZF0035  webex media, s.r.o., Košice, webhosting  19,90  12.01.2015
   4  2015000062  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia  13,50  20.01.2015
   5  53207/2015  AJFA+AVIS, s.r.o.,Žilina, Čo má vedieť ...   49,50  16.01.2015
   6  5281285240  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,96  16.01.2015
   7  2015000284  KEO s.r.o, zahorce, aktualizácia  13,50  04.02.2015
   8  2915003296  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, prístupové práva  84,00  28.01.2015
   9  1500009  ELMOUR, Kamenné Kosihy, drvené kamenivo  132,30  28.01.2015
   10  2015000481  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia  13,50  04.02.2015
   11  51500005  DATATRADE, s.r.o., Zlaté Moravce, Almanach obce  28,60  04.02.2015
   12  0037/15  VOSKO, s.r.o., Brusno,seminár  32,00  04.02.2015
   13  VF150203  Signo, s.r.o., Ružomberok, vlajka  13,00  05.02.2015
   14  3770486016  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  49,48  17.02.2015
   15  3132150116  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  167,88  17.02.2015
   16  1150219290  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  25,42  17.02.2015
   17  5285350171  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Internet  12,98  17.02.2015
   18  2015018  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  25.03.2015
   19  2015020  I.Družstevná, a.s., dačov Lom , zimná údržba miestnych komunikácií  1955,08  25.03.2015
   20  1500046  ELMOUR, Kamenné Kosihy, drvené kamenivo  132,60  02.03.2015
   21  2151106672  SOZA, Bratislava, autorské odmeny  20,40  12.03.2015
   22  2151106671  SOZA, Bratislava, autorské odmeny  30,00  12.03.2015
  23  0020141692  KEO, s.r.o., zahorce, aktualizácia  13,50  10.03.2015
   24  6771459733  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  23,14  17.03.2015
   25  3132150319  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  343,45  12.03.2015
   26  1550002766  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  187,62  11.03.2015
   27  1150319281  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,55  12.03.2015
   28  5289430651  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  19.03.2015
   29  2015000742  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia  13,50  19.03.2015
   30  251060668  Stred. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, za vodu  5,62  01.04.2015
   31  251060671  Stred. vod. prev. spoločnosť, v.Krtíš, za vodu  11,23  01.04.2015
   32  1504376  SLOVGRAM, Bratislava, autorské odmeny  33,50  01.04.2015
   33  2015032  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  226,80  25.03.2015
   34  2015033  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  20,92  25.03.2015
   35  20150035  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom zimná údržba, miestnych komunikácií  686,45  25.03.2015
   36  251073790  Stredoslov. vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, poplatok za vodu č.113  11,60  14.04.2015
  37  84071296  PORADCA, s.r.o., Žilina, PORADCA 2015  58,80  14.04.2015
   38  3132150528  Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  278,13  16.04.2015
   39  5772414716  Slovak Telecom, a.s, Bratislava, telefón  34,52  17.04.2015
   40  001222015  PK-Systems, spol. s r.o., Žiar nad Hronom, bezpečnostný projekt  138,00  14.04.2015
   41  5293447756  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,96  16.04.2015
   42  1150426842  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  20,82  27.04.2015
   43  1215  SERVIS-Elektrospotrebičov, Lučenec, oprava miestneho rozhlasu  233,10  16.04.2015
   44  2015052  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  230,40  29.06.2015
   45  2015053  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vyorávanie snehu  194,64  29.06.2015
   46  20150098  Jozef Lavrík - LAVOX, V.Krtíš, plech, strihanie plechu  81,72  27.04.2015
   47  150399  CBS spol. s r.o., Kynceľová, maľovaná cyklomapa HONT  180,00  27.04.2015
   48  3773478461  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón  34,61  18.05.2015
   49  201500021  ZA-TECH, s.r.o., V.Krtíš, motorový krovinorez  499,90  07.05.2015
   50 201522335  ESET spol. s r.o., Bratislava, NOD 32 antivírus  55,37  13.05.2015
   51  3132150694  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  398,98  13.05.2015
   52  1150516685  SWAN, a-s-, Bratislava, telefón  13,72  13.05.2015
   53  5297570822  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  27.05.2015
   54  2015086  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz BRO, zvoz plastov  185,45  29.06.2015
   55  2015087  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  393,41  29.06.2015
   56  3774430192  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  18,96  18.06.2015
   57  3132150910  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  141,19  12.06.2015
   58  1150626619  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  20,69  12.06.2015
   59  5301765226  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  23.06.2015
   60  2015153  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  24,41  29.06.2015
   61  2015152  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  166,61  29.06.2015
   62  251141566  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.124  11,23  02.07.2015
   63  251141568  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.262  25,27  02.07.2015
   64  251141567  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.204  5,62  02.07.2015
   65  251141565  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda ihrisko  94,07  02.07.2015
   66  150037  ABC-servis,s.ro., Pliešovce, štrk  76,80  13.07.2015
   67  150843  webwx media, s.r.o., Košice, webhosting, doména  72,00  13.07.2015
   68  1550006793  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  204,19  03.07.2015
   69  251150146  Str.vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica,
  voda č.113
   11,48  13.07.2015
   70  3132151136  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  280,12  13.07.2015
   71  2015169  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, vývoz TKO, BRO  310,03  24.11.2015
   72  2015170  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, nakladanie BRO  168,89  24.11.2015
   73  1150728285  SWAN, a.s., Bratsislava, telefón  16,18  13.07.2015
   74  3775380777  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  24,12  17.07.2015
   75  0031000785  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre  55,32  15.07.2015
   76  0031000795  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre  78,53  15.07.2015
   77  2015001192  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  23.07.2015
   78  5305978014  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  75,97  23.07.2015
   79  11122015  Centrálny vestník organizácií s.r.o., Komárno, reklamné služby  120,00  11.08.2015
   80  8350100587  Wolfers Kluwer s.r.o., Bratislava, Účtovníctvo ROPO a obcí predplatné r.2016  75,00  11.08.2015
   81  4776334099  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  20,40  17.08.2015
   82  3132151363  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  427,26  11.08.2015
   83  2015195  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  460,80  24.11.2015
   84  2015196  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, úprava cesty Útlaka  124,12  24.11.2015
   85  1150812506  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,23  14.08.2015
   86  1550008261  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava  204,19  12.08.2015
   87  5310202873  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  46,30  14.08.2015
   88  6562015  Centrálny vestník organizácií, s.r.o., Komárno, reklamné služby  120,00  08.09.2015
   89  3132151562  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  243,14  08.09.2015
   90  11652015  IKE, spol. sr.o., Pôtor, prenájom stanu  - Vatra SNP  351,60  08.09.2015
   91  2015219  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz TKO, BRO  594,86  24.11.2015
   92  2015220  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, nakladanie BRO, odvoz  172,40  24.11.2015
   93  201510117  ELEMONT, s.ro., Záhorce, biologicky rozložiteľný odpad  86,69  14.09.2015
   94  1150916290  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  12,06  14.09.2015
   95  1777284787  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  21,59  18.09.2015
   96  47515  VOSKO, s.r.o. Brusno, seminár  35,00  10.09.2015
   97  5314436539  Orange Slovensko, a.s., Braislava, INTERNET, telefón  45,16  25.09.2015
   98  15482015  Register obchodných spoločností, s.r.o., Komárno, reklamné služby  120,00  28.09.2015
   99  15003  ZEMKA, s.r.o., Veľký Krtíš, aozvučenie - Vatra SNP  400,00  24.09.2015
   100  201500050  ZA-TECH, s.r.o., Veľký Krtíš, náhradné diely kosačka  25,99  29.09.2015
   101  20150279  Jozef Lavrík-LAVOX, Veľký Krtíš, plech  150,04  30.09.2015
   102  3132151781  Marius Padersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  178,98  20.10.2015
   103  251226438  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda ihrisko  14,04  12.10.2015
   104  251226439  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda 124  11,23  12.10.2015
   105  251226441  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda 262  4,21  12.10.2015
   106  251226440  Stred. vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda cintorín  1253,77  12.10.2015
   107  251230889  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda 113  11,60  12.10.2015
   108  7778228801  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  11,66  19.10.2015
   109  1151028635  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  13,24  20.10.2015
   110  5318685660  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  44,23  20.10.2015
   111  15492015  Register obchodných spoločností, s.ro., Komárno, reklamné služby  120,00  20.10.2015
   112  1533  Ing. Ľ.Vician, P.Bystrica, audit  400,00  20.10.2015
   113  2015001471  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  20.10.2015
   114  2015285  I.družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz BRO, vývoz TKO  166,61  24.11.2015
   115  2015286  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  20,92  24.11.2015
   116  5915045043  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina, Finančný spravodajca-predplatné r.2016  26,40  27.10.2015
   117  5915050789  Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina, Verejná správa SR - ročný prístup  84,00  27.10.2015
   118  15101714  CBS spol. s r.o., B.bystrica, maľovaná cyklomapa  178,80  27.10.2015
   119  150341  Jaroslav Kristín-COMET, Čelovce, diagnostika poplašného systému  178,08  11.11.2015
   120  7779205641  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  15,18  18.11.2015
   121  10150564  Peter Jurík- Lisa, Čierna Voda, prezentácia obce  27,88  10.11.2015
   122  1151128369  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  10,58  10.11.2015
   123  3132151968  Marius pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  566,87  10.11.2015
   124  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  52,46  24.11.2015
   125  2015324  I.Družstevná, a.s., Dačov lom, vývoz TKO  499,82  24.11.2015
   126  2015325  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, odvoz BRO  93,60  24.11.2015
   127  2015328  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, mulčovanie  49,20  24.11.2015
   128  23383611  INPROST, s.r.o., Bratislava, Obecné noviny predplatné  67,60  07.12.2015
   129  150169  Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy, triedené kamenivo  232,50  07.12.2016
   130  3780115762  Slovak telecom,a.s., Bratislava, telefón  20,38  18.12.2015
   131  3132152178  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  353,44  14.12.2015
   132  99756181  Poradca, s.r.o., Žilina, Verejná správa predplatné  66,00  16.12.2015
   133  1151224179  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  19,26  14.12.2015
   134  1550012834  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  137,89  11.12.2015
   135  2015001  Ján Križan - Stolárstov Križan, Senohrad, kancelársky stôl  275,00  14.12.2015
   136  202015354  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, chemický posyp MK  40,03  16.12.2015
   137  0237128053  Orangr Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  43,98  16.12.2015
   138  2015376  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO a BRO  343,15  17.12.2015
   139  1560002162  Centrum polygrafických služieb, Bratislava, matričné tlačivá  14,83  18.12.2015
   140  1512065  DOS SLOVAKIA, s.r.o., Veľké Straciny, dosky šalovacie  151,20  18.12.2015
   141  2015001732  KEO, s.r.o., Záhorce, udržiavací poplatok  207,61  16.12.2015
   142  251294595  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 262  12,64  04.01.2016
   143  251294592  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť V.Krtíš, voda ihrisko  2,81  04.01.2016
   144  251294593  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda124  11,23  04.01.2016
   145  251294594  Stedoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 204  5,62  04.01.2016
   146  603660  Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, vedenie účtu majiteľa cenných papierov  42,31  07.01.2016
   147  251315391  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť V. Krtíš, voda 113  11,35  07.01.2016
   148  202015376  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, posyp MK  293,22  13.01.2016
   149  1160121331  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  19,84  13.01.2016
   150  3132152408  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  209,40  13.01.2016
   151  2611003965  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok č.124  2,35  18.01.2016
   152  2611003960  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el. energia nedoplatok č.113  87,14  18.01.2016
   153  2015427 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  151,20  09.05.2016
   154  2015428  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, zimná údržba ciest  290,84  09.05.2016
   1  430232016  AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina, Č má vedieť mzdová účtovníčka  49,50  07.01.2016
   2  160025  webex media, s.r.o., Košice, doména a webhosting  19,90  07.01.2016
   3  5781029439  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  17,78  18.01.2016
   4  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  43,98  13.01.2016
   5  2016000030  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO  13,50  18.01.2016
   6  0031000056  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre stolnotenisový turnaj  19,93  26.01.2016
   7  2016000405  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO  13,50  09.02.2016
   8  3732016  Profesionálny register, s.r.o., Bratislava, reklamné služby  240,00  09.02.2016
   9  3132160105  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  207,43  12.02.2016
   10  5781945283  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  15,62  18.02.2016
   11  6138010014  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, posyp MK, vyorávanie snehu  505,15  09.05.2016
   12  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  43,98  15.02.2016
  13  20201631  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, posyp MK  65,16  15.02.2016
   14  6138010019  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  27,89  09.05.2016
   15  6138010018  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  226,80  09.05.2016
   16  2016000661  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO  13,50  03.03.2016
   17  1650002387  VAŠA Slovensko. s.r.o., Bratislava, stravné lístky  253,92  25.02.2016
   18  2161105482  SOZA, Bratislava, autorská odmena  20,40  03.03.2016
   19  2161105481  SOZA, Bratislava, autorská odmena  30,00  03.03.2016
   20  2020167  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, posyp MK  65,16  02.02.2016
  21 5041504945  Poradca podnikateľa, spol s r.o., Žilina, Finančný spravodajca r.2015 doplatok  12,46  02.02.2016
   22  2016000205  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO  13,50  02.02.2016
   23  16050  DATEX, s.r.o., V.Krtíš, počítač  416,69  07.03.2016
   24  7782868099  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  15,18  18.03.2016
   25  3132160307  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  215,73  15.03.2016
   26  1160320840  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  25,01  15.03.2016
   27  6138020013  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO  151,20  09.05.2016
   28  6138020014  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, zimná údržba MK  137,45  09.05.2016
   29  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  47,06  15.03.2016
   30  20160002  RVC R.Sobota, príručka ˇUčtovné súvzťažnost  29,50  15.03.2016
   31  89946834  Poradca, s.r.o., Žilina, publikácia Súvzťažnosti ...  10,00  16.03.2016
   32  011916  VOSKO, s.r.o., Brusno, seminár  35,00  17.03.2016
   33  201602  Jozef Antol, D.Lom č.115, dodávka palivového dreva  500,04  22.03.2016
   34  1610361  SLOVGRAM, Bratislava, autorské odmeny  38,50  22.03.2016
   35  2161063172  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 124  7,02  31.03.2016
   36  2161063174  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 262  12,64  31.03.2016
   37  382016  Zaľkov Pavel - BEZA Krupina, školenie bezpečnosť pri práci  80,00  24.03.2016
   38  2016000861  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO  13,50  12.04.2016
   39  2161072985  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 113  11,70  18.04.2016
   40  3132160524  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  489,52  18.04.2016
   41  6783793621  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón  19,36  18.04.2016
   42  1160421304  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  21,83  18.04.2016
   43  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  44,40  18.04.2016
   44  6138030017  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  378,00  09.05.2016
   46  2016008  Ladislav Kubolek, B.Bystrica, montáž žalúzií  171,12  18.04.2016
   47  1650004635  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  204,19  25.04.2016
   48  169350013  Stredslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, výmena poškodeného meradla, náhrada škody za meradlo  53,15  09.05.2016
   49  16060148  RVA Zvolen,n.o., seminár  40,00  28.04.2016
   50  20160001098  KEO, s.r.o. Zahorce, aktualizácia KEO  13,50  09.05.2016
   51  6138040012  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  46,80  09.05.2016
  52 6128040011 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO a BRO 445,29  09.05.2016
  53 4784720750 Slovak Telecom, a.s., Dačov Lom, telefón 15,18  18.05.2016
   54  3132160729  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  424,48  10.05.2016
   55  1160509421  SWAN, a.s, Bratislava, telefón  26,56  19.05.2016
   56  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  38,79  19.05.2016
   57  2516  SERVIS - Elektrospotrebičov, Krška Ján, Lučenec, oprava MR  361,40  19.05.2016
   58  6138040025  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz BRO  139,36  14.07.2016
   59  16080187  RVA Zvolen, n.o., seminár  35,00  31.05.2016
   60  16135  DATEX, s.r.o., V.Krtíš, externý disk  55,90  09.06.2016
   61  6785649199  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  15,60  20.06.2016
   62  3132160956  Marius Pedersen, a.s.s, Trenčín, uskladnenie TKO  347,41  09.09.2016
   63  1160610554  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  18,10  14.06.2016
   64  6138050022  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  320,93  14.07.2016
   65  6138050023  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, vývoz BRO  139,70  14.07.2016
   66  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  47,47  21.06.2016
   67  1650006785  VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava, stravné lístky  270,50  23.06.2016
   68  2161140566  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť V.Krtíš, voda č.124  7,02  14.07.2016
   69  2161140565  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda ihrisko  9,83  14.07.2016
   70  2161140568  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.262  8,42  14.07.2016
   71  2161140567  Stredoslov. vod. prev. spoločnsoť, V.Krtíš, voda č.204  4,21  14.07.2016
   72  4786580974  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  15,67  18.07.2016
   73  2161151482  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.113  11,45  14.07.2016
   74  3132161188  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  369,88  14.07.2016
   75  1160721267  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  18,48  15.07.2016
   76  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  53,81  15.07.2016
   77  20160172  DELIVER DOORS, s.r.o., Chorvátsky grob, drevená hojdačka HUGU  349,00  15.07.2016
   78  0031000776  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre na futbalový turnaj  67,56  14.07.2016
   79  6138060014  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO a BRO  298,45  09.09.2016
   80  6138060015  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz BRO  92,90  09.09.2016
   81  8360101684  Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava, predplatané časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí  79,80  03.08.2016
   82  20160187  DELIVER DOORS s.r.o., Slovenský Grob, detský domček LUCAS C 100  1 158,00  03.08.2016
   83  3132161423  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  276,82  17.08.2016
   84  8787508607  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  15,18  18.08.2016
   85  1650008730  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  303,65  10.08.2016
   86  1160820031  SWAN. a.s., Bratislava, telefón  16,80  17.08.2016
   87  6138070018  I.Družstená a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  279,19  09.09.2016
   88  6138070019  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, zvoz plastov  46,80  09.09.2016
   89  1628  Ing. Ľudovít Vician, P.Bystrica, audit  400,00  17.08.2016
   90  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  48,78  17.08.2016
   91  6138070023  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, BRO  98,64  09.09.2016
   92  5916029005  Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina, Finančný spravodajca - predplatné  26,40  30.08.2016
   93  03116  PETRO AGRO, s.r.o., Modrý Kameň, úprava ciest na lazoch  420,00  10.10.2016
   94  8788439593  Slovak Telecom, a.s., Bratislava. telefón  15,18  19.09.2016
   95  2016000008  Kultúrne centrum a múzeum A.Sládkoviča, Krupina, kultúrny program Vatra SNP  200,00  09.09.2016
   96  3132161642  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  362,50  09.09.2016
   97  1160920443  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  17,63  14.09.2016
   98  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratilslava, INTERNET, telefón  41,49  14.09.2016
   99  6138080017  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  603,19  18.10.2016
   100  6138080018  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, nakladanie BRO  57,60  18.10.2016
   101  20160212  Jozef Lavrík-LAVOX, Veľký Krtíš, zámočnícke práce  9,60  14.09.2016
   102  201610086  ELEMONT, s.r.o., Záhorce, uskladnenie BRO  219,07  21.09.2016
   103  16002  ZEMKA, s.r.o., Veľký Krtíš, ozvučenie Vatra SNP  400,00  21.09.2016
   104  1650010068  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  73,26  20.09.2016
   105  2016001376  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  03.10.2016
   106  2016019  Peter Sorčík SOFT-COMP, Želovce, inštalácia, nastavenie tlačiarne  31,20  03.10.2016
   107  161050  webex media, s.r.o., Košice, doména a vebhosting  72,00  05.10.2016
   108  2161227706  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.124  5,62  19.10.2016
   109  2161227705  Stredoslov. vod. prev.spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda ihrisko  9,83  19.10.2016
   110  2161227707  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.204  8,42  19.10.2016
   111  2161227708 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.262  14,04  19.10.2016
   115  2161232624  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.113  11,58  19.10.2016
   116  2789368793  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  22,98  18.10.2016
   117  1161009169 SWAN, a.s., Bratislava, telefón  17,44  19.10.2016
   118  3132161877  Marius Pederson, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  329,17  19.10.2016
   119  2016188  Miroslav Multán MULT-MONT Dolné Plachtince, vodárenské práce  899,82  14.10.2016
   120  16100162  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, Zvolen, seminár  52,00  05.10.2016
   121  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  48,91  27.10.2016
   122  2016001567  KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu  13,50  27.10.2016
   123  201609  Jozef Antol, Dačov Lom č.215, palivové drevo  600,00  27.10.2016
   124  6138090020  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  160,46  18.10.2016
   125  10160293  Peter Jurík-LISA, Čierna Voda, prezentácia obce  27,88  11.11.2016
   126  9790304196  Slova Telecom, a.s., Bratislava, telefón  15,18  18.11.2016
   127  1161120996  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  12,95  11.11.2016
   128  3132162098  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  260,17  11.11.2016
   129  1650012169  VAŠA Slovensko, a.s., Bratislava, stravné lístky  220,77  10.11.2016
   130  0237128053  Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET, telefón  40,73  23.11.2017
   131  6238100037  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz TKO, BRO  342,00  19.12.2016
   132  160100066  KEISH, s.r.o., Detva, výrub stromov  300,00  30.11.2016
   133  052616  VOSKO, s.r.o. Brusno, seminár  35,00  29.11.2016
   134  0031001136  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, trofeje -stolnotenisový turnaj  30,02  29.11.2016
   135  03383711  INPROST.s.r.o., Bratislava, Obecné noviny predplatné na rok 2017  67,60  16.12.2017
   136  2016001921  KEO, s.r.o. Záhorce, ročná licencia - 2017  213,49  08.12.2017
   137  6791240427  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  15,18  19.12.2016
   138  20161586  Disig, a.s., Bratislava, služby - elektronické schránky  103,20  08.12.2016
   139  2160395  Banskob. reg. správa ciest, oblasť Lučenec, zimná údržba MK, posypový materiál  173,58  08.12.2016
   140  3132162328  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  329,74  08.12.2016
   141  1161221131  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  21,96  08.12.2016
   142  6138110021  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  80,23  19.12.2016
   143  6138110030  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, zimná údržba MK  58,44  19.12.2016
   144  5916048825  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Verejná správa SR -ročný prístup na portál  96,00  21.12.2016
   145  2161297154  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica,voda č.262  22,46  05.01.2017
   146  2161297153  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica, voda č.204  4,21  05.01.2017
   147  2161297152  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica, voda č.124  4,21  05.01.2017
   148  2161297151  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.bystrica, voda ihrisko  4,21  05.01.2017
   149  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  43,59  16.12.2016
   150  1650013730  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  145,35  19.12.2016
   151  19932016  Profesionálny register, s.r.o., Bratislava, reklamné služby  240,00  21.12.2016
   152  13342016  Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, vedenie účtu majiteľa cenných papierov  44,66  05.01.2017
   153  2161305958  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica, voda č.113  11,08  05.01.2017
   154  3132162551  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  393,66  19.01.2017
   155  2711005706  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok  24,21  13.01.2017
   156  1170129363  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  13,28  19.01.2017
   157  5041603871  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Finančný spravodajca doplatok r.2016  13,67  19.01.2017
   158  6138120022  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz BRO, zimná údržba MK  208,60  21.02.2017
   159  6138120023  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  412,61  21.02.2017
   r.2017
   1  725852017  ajfa+avis, Źilina, Čo má vedieť mzdová účtovníčka  49,50  05.01.2017
   2  5792186103  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  15,72 18.01.2017
   3  0237128053  Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET, telefón  43,50  19.01.2017
   4  2017000030  KEO sr.o., Záhorce, aktualizácia programu  13,50  19.1.2017
   5  1162017  Centrálny vestní organizácií s.r.o., Komárno, reklamné služby  240,00  20.02.2017
   6  2017000222  KEO s.r.o. Zahorce, aktualizácia programu  13,50  27.01.2017
   7  170050  GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, Koprivnica SR, zariadenie do kuchyne  2 760,32  27.01.2017
   8  2170019  Banskobystrická reg. správa ciest, a.s., Lučenec, zimná údržba miestnych kom.  98,17  02.02.2017
   9  00127024  National Pen, reklamné predmety  144,49  02.02.2017
   10  20170013  Hi-tech s.r.o., V.Krtíš, zariadenie do kuchyne  737,00  06.02.2017
   11  6170038  SUDI s.r.o., Hurbanovo, dresy  541,21  03.02.2017
   12  2017000399  KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu  13,50  10.02.2017
   13  9793140821  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  15,18  20.02.2017
   14  1170228049  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  23,53  10.02.2017
   15  3132170124  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  173,31  10.02.2017
   16  7138010010  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  160,46  21.02.2017
   17  7138010013  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií  952,20  21.02.2017
   18  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  40,49  20.02.2017
   19  2017000601  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  20.02.2017
   21  2171105724  SOZA, Bratislava, autorsk odmena  30,00  28.02.2017
   22  2171105725  SOZA, Bratislava, autorská odmena  20,40  28.02.2017
   23  3382017  Databanka firiem s.r.o., Bratislava, reklamné služby  240,00  28.02.2017
   24  1750002641  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  250,40  02.03.2017
   25  2794103266  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  17,78  20.03.2017
   26  3132170357  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  205,44  16.03.2017
   27  1170328330  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  16,68  16.03.2017
   28  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  40,49  28.03.2017
   29  7138020013  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  160,46
   30  7138020014  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií  590,16
   31  1704516  SLOVGRAM, Bratislava, odmeny výkonným umelom  38,50  23.03.2017
   32  170100012  KEISH s.r.o., Detva, výrub stromov  925,00  23.03.2017
  33 170062 Jaroslav Kristin COMET, údržba zabezp. zariadenia 175,92
  34  2171066504  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica,  voda č.124 2,81 11.04.2017
   35 2171066506 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda č.262 25,27 11.04.2017
  36 2171066505 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská bystrica, voda č.204 1,40 11.04.2017
  37 47950722686 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 20,38 18.04.2017
  38 3132170578 Marius Pedersen a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 324,42 11.04.2017
  39 201/2017 Firmdatabaze, s.r.o., Komárno, reklamné a marketingové služby 240,00 11.04.2017
  40 2171073920 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda č.113 11,86 11.04.2017
  41 1170410252 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 14,53 11.04.2017
  42 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 51,24 13.04.2017
  43 7138040003 I.Družstevná, a.s., Dačov LOm, vývoz TKO 80,23 17.05.2017
  44 7138030009 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO 160,46 17.05.2017
  45 29042017 Záhradníctvo LOSKOL, Horná Štubňa, tuje, náhradná výsadka v cintoríne 190,00 09.05.2017
  46 1750004849 VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky 285,41 25.04.2017
  47 326/2017 Centrálny vestník organizácií, s.r.o., Komárno, reklamné služby 243,60 11.05.2017
  48 201724193 ESET, spol. s r.o., Bratislava, NOD32 Antivírus 55,37 09.05.2017
  49 1010591401 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 15,18 18.05.2017
  50 1170523165 SWAN, a.s., Bratislav, telefón 17,05 11.05.2017
  51 92/2017 Richard Krajčík, Trubín, vypracovanie Bezpečnostného projektu 70,00 11.05.2017
  52 0237128053 Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET, telefón 41,55 11.05.2017
  53 3132170819 Marius Pedersen, as.s, Trenčín, uskladnenie TKO 542,06 23.05.2017
  54 18/17 SERVIS-Elektrospotrebičov, Lučenec, oprava MR 439,20 23.05.2017
  55 7138040019 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom ,vývoz TKO 481,39 17.05.2017
  56 1712205 RVA Zvolen, n.o., seminár 45,00 29.05.2017
  57 1010591401 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, teelfón 15,18 19.06.2017
  58 3132141065 Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO 310,14 14.06.2017
  59 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,49 14.06.2017
  60 1170652807 SWAN, a.s, Bratislava, telefón 17,54 14.06.2017
  61 44803711 INPROST. s.r.o., Bratislava, Obecné noviny r.2017 39,00 22.06.2017
  62 7138050040 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom , vývoz TKO 163,36 12.10.2017
  63 7138050041 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO 240,70 12.10.2017
  64 7138060005 I.Družstevná, a.s, Dačov LOm vývoz TKO 80,23 12.10.2017
  65 27/2017 Inf. Viktor Lajterčuk Michalovce, počítačový program INFOKAT Win 2.0 50,00 10.07.2017
  66 1750007341 VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky 285,41 03.07.2017
  67 2171143762 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, Banská Bystrica, voda č.262 29,48 13.07.2017
  68 2171143761 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, Banská Bstrica, vodaa č.204 15,44 13.07.2017
  69 2171143760 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, Banská Bystrica, voda č.124 8,42 13.07.2017
  70 2171143759 Stredoslov. vod. prev. spločnosť, Banská Bystrica, voda  ihrisko 8,42 13.07.2017
  71 2171155285 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, Bamská Bystriva, voda č.113 11,35 13.07.2017
  72 1010591401 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 17,78 18.07.2017
  73 25/17 SERVIS-Elektrospotrebičov, Lučenec, oprava MR 141,00 19.07.2017
  74 3132171344 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 286,12 13.07.2017
  75 1170725827 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 12,91 13.07.2017
  76 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 46,96 19.07.2017
  77 2017000890 KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu 13,50 19.07.2017
  78 7138060036 I.Družstevná, a.s., dačov Lom, vývoz TKO 229,87 12.10.2017
  79 201710082 ELEMONT, s.r.o., Záhorce, biologicky rozložiteľný odpad 47,71 11.08.2017
  80 1170829977 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 14,14 11.08.2017
  81 1010591401 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 16,48 18.08.2017
  82 0237128053 Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET, telefón 45,70 11.08.2017
  83 171169 wbx, s.r.o., Košice, doména a webhosting 72,00 11.08.2017
  84 3132171614 Marius Pedersen, a.s, Trenčín, uskladnenie TKO 295,07 15.08.2017
  85 01317 TERMOTEX spol. s r.o., Veľký Krtíš, brúsenie a lakovanie parkiet - sála KD 2724,00 15.08.2017
  86 7138070012 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz BRO, vývoz TKO 529,34 12.10.2017
  87 1724 Ing. Ľudovít Vician Považská Bystrica, audit 400,00 21.08.2017
  88 2017037 Peter Sorčík SOFT-COMP, Želovce, inštalácia 42,80 31.08.2017
  89 5917028033 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Finančný spravodajca 2018 preddavol 26,40 13.09.2017
  90 1010591401 Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón 15,18 18.09.2017
  91 VF17/007 Kristián Kán MK Soud, M.Kameň, ozvučenie akcie 40,00 07.09.2017
  92 1170914437 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 14,45 25.09.2017
  93 3132171853 Marius Pedersen a.s., trenčín, uskladnenie TKO 352,18 25.09.2017
  94 0237128053 Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET, telefón 41,61 25.09.2017
  95 2017176 Mirosôav Multán MULT-Mont, Dolné PLachtince, elektroinštalačné práce dom smútku 288,00 13.09.2017
  96 2017177 Miroslav Multán MULT-MONT, Dolné Plachtince, oprava dlažby a fasády na dome smútku 4406,65 13.09.2017
  97 1750010530 VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky 285,41 13.09.2017
  98 3132171930 Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO 83,69 12.10.2017
  99 8370110399 Wolfers Kluwer, s.r.o., Bratislava, Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, predplatné r.2018 98,00 26.09.2017
  100 2017001086 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia KEO Win 13,50 26.09.2017
  101 23/2017 OZ Za spoločný pokrok, Veľký Krtíš, grafická a textová príprava pozvánok Vatra 2017 125,00 26.09.2017
  102 7138080016 I.Družstevná, a.s., Dačov LOm vývoz TKO 515,91 12.10.2017
  103 2171228709 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda č.204 31,70 06.10.2017
  104 2171228710 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, voda č.262 36,00 06.10.2017
  105 2171228707 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda ihrisko 7,20 06.10.2017
  106 2171228708 Stredoslov. vod. prev. spoločnos, a.s., Banská Bystrica, voda č.124 7,20 06.10.2017
  107 2171234159 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica. voda č.113 12,05 06.10.2017
  108 1010591401 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 15,18 18.10.2017
  109 201710107 ELEMONT, s.r.o.., Záhorce, biologicky rozložiteľný odpad 39,65 06.10.2017
  110 3132172109 Marius Pedersen, a.s., Trečín, uskladnenie TKO 213,76 10.10.2017
  111 2017182 MOAD, s.r.o., Košice, vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie 200,00 10.10.2017
  112 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,61 11.10.2017
  113 1171025016 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 14,27 11.10.2017
  114 7138090028 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 91,46 19.12.2017
  115 1010591401 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 15,18 20.11.2017
  116 1171124470 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 14,12 24.11.2017
  117 3132172390 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 370,43 24.11.2017
  118 96/17 SERVIS-Elektrospotrebičov, Lučenec, oprava MR 185,50 24.11.2017
  119 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 56,25 24.11.2017
  120 7138100030 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 259,23 19.12.2017
  121 170300 Jaroslav Kristin COMET, Čelovce, oprava ZZ 40,80 07.12.2017
  122 2017001419 KEO, s.r.o., Záhorce. ročná licencia KEO Win, DOS 204,62 07.12.2017
  123 23383811 INPROST, s.r.o., Bratislava, Obecné noviny preplatné na rok 2018 135,20 07.12.2017
  124 1701465 Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy, triedené kamenivo 290,52 14.12.2017
  125 1010291401 Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón 15,18 18.12.2017
  126 2017001816 KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia KEO Win 13,50 14.12.2017
  127 1171214123 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 14.12.2017
  128 1750013933 VAŠA Slovensko, s.r.o., Braislava, stravné lístky 267,91 08.12.2017
  129 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,79 14.12.2017
  130 3132172656 Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO 540,45 21.12.2017
  131 7138110024 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 459,98 19.12.2017
  132 7138110033 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom , zimná údržba miestnych komunikácií 541,02 19.12.2017
  133 603660 Prima banka lovensko, a.s., Žilina, vedenie účtu majiteľa cenných papierov 44,66 08.01.2018
  134 1701498 Milan Násali ELMOUR, kamenné Kosihy, tiedené kamenivo 227,16 08.01.2018
  135 2171298860 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda č.124 2,88 08.01.2018
  136 2171298861 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda č.204 7,21 08.01.2018
  137 2171298862 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda č.262 15,85 08.01.2018
  138 2171298859 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda ihrisko 2,88 08.01.2018
  139 2171307718 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, voda č.113 11,53 15.01.2018
  140 1180135244 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 15.01.2018
  141 202017423 Bankobystrická reg. správa ciest, Banaká bystrica, zimná údržba MK 170,35 15.01.2018
  142 3132172924 Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO 256,99 18.01.2018
  143 5041702043 Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina, Finančný spravodajca 2017 vyúčtovanie 7,45 18.01.2018
  144 7138120028 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom , zmná údržba miestnych komunikácií 1116,66 27.02.2018
  145 7138120029 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 235,80 27.02.2018
  146 7138120030 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií 328,20 27.02.2018
  147 7138120032 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií 190,80 27.02.2018
  148 10170297 Peter Jurík LISA, Čierna Voda, prezentácia obce 27,88 01.02.2018
  1 125172018 ajfa+avis, s.r.o., Žilina, Čo má vedieť mzdová účtovníčka 54,90 08.01.2018
  2 8200137573 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 15,18 18.01.2018
  3 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 45,33 18.01.2018
  4 5917043940 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Verejná správa SR, ročný prístup 96,00 18.01.2018
  5 2018000055 KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu 13,50 01.02.2018
  6 12018 Juraj Krížovský, KOMINÁRSTVO, V.Krtíš, kontrola a revízia komína 20,00 29.01.2018
  7 2018006 Peter Sorčík SOFT - COMP, Želovce, inštalácia a konfigurácia systému 48,20 01.02.2018
  8 201801 Jozef Antol, Dačov Lom č.215, dodávka palivového dreva 600,00 05.02.2018
  9 2018000234 KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu KEO WIN MZDY 13,50 22.02.2018
  10 8202090913 Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón 34,18 19.02.2018
  11 962490123 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava, stravné lístky 285,41 08.02.2018
  12 3132180105 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 212,57 09.02.2018
  13 1180225279 SWAN a.s., Bratislava, telefón 11,03 22.02.2018
  14 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 54,41 22.02.2018
  15 8138010021 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zimná údržba MK 566,10 21.06.2018
  16 8138010022 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 144,87 21.06.2018
  17 2181105439 SOZA, Bratislava, autorské odmeny 30,00 09.03.2018
  18 2181105440 SOZA, Bratislava, autorské odmeny 20,40 09.03.2018
  19 820406726 Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón 26,88 14.03.2018
  20 1180323635 SOZA a.s., Bratislava, telefón 11,03 09.03.2018
  21 2018005958 PAPERA s.r.o., Banká Bystrica, kancelárske potreby, hygienické potreby 108,65 09.03.2018
  22 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,61 20.03.2018
  23 3132180413 Marius Pedersen, a.s, Trenčín, uskladnenie TKO 147,03 20.03.2018
  24 8138020008 I.Družstevná a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 132,87 21.06.2018
  25 8138020009 I.Družstevná, a.s, Dačov Lom , zimná údržba MK 309,60 21.06.2018
  26 8138020012 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom , zimná údržba MK 159,30 21.06.2018
  27 180688 wbx, s.r.o., Košice, zriadenie webovej aplikácie 468,00 29.03.2018
  28 1800091 Milan Násali ELMOUR, K.Kosihy, triedené kamenivo - posypový materiál 103,32 23.03.2018
  29 2181063051 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.262 249,32 13.04.2018
  30 1805468 SLOVGRAM, Bratislava, odmeny výkonným umelcom 38,50 13.04.2018
  31 8206058729 Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón 26,71 18.04.2018
  32 89956582 PORADCA s.r.o., Žilina, Zákon o obecnom zriadení 10,70 20.04.2018
  33 1180414725 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 20.04.2018
  34 2181072024 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.113 12,04 13.04.2018
  35 3132180688 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 550,61 20.04.2018
  36 18010751 Asociácia správcov registratúry, Nováky, seminár 40,00 12.04.2018
  37 8138030022 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zimná údržba MK 94,26 21.06.2018
  38 8138030016 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 395,02 21.06.2018
  39 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,91 20.04.2018
  40 016580118 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava, stravné lístky 221,02 19.04.2018
  41 2018000430 KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu KEO WIN 13,50 09.05.2018
  42 89956860 PORADCA s.r.o., Žilina, Zákonník práce 14,90 09.05.2018
  43 2018050043 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice, výkon zodpovedenj osoby 36,00 09.05.2018
  44 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 42,63 15.05.2018
  45 11805257 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 15.05.2018
  46 109052018 Ing. Jozef Vida, Vinica, Komunitný plán sociálnych služieb obce 100,00 20.07.2018
  47 3132180965 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 371,47 25.07.2018
  48 7118050046 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B Bystrica, oprava vodovodnej prípojky 49,07 15.05.2018
  49 1809143 RVA Zvolen, seminár 40,00 15.05.2018
  50 981820123 Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava, stravné lístky 150,99 17.05.2018
  51 0022018 MESSI s.r.o., Veľký Krtíš, úprava cesty Dačov Lom - lazy 80,00 08.06.2018
  52 8138040017 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 291,18 21.06.2018
  53 1218 SERVIS -Elektrospotrebičov, Krška Ján, Lučenec, modernizácia miestnehho rozhlasu 4 565,00 28.05.2018
  54 180368 VKÚ Harmanec. s.r.o., Kynceľová, mapy VKÚ 46,20 08.06.2018
  55 8208049461 Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón 23,80 18.05.2018
  56 1018061207 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice, výkon zodpovednej osoby 36,00 12.06.2018
  57 23383811 INPROST, s.r.o., Bratislava, Obecné noviny doplatok za rok 2018 41,60 12.06.2018
  58 8210057073 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 17,78 18.06.2018
  59 1801403158 ATC-JR, s.r.o., Púchov, balíčky MDD 99,41 06.06.2018
  60 1180617781 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 12.06.2018
  61 2018000618 KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia prpgramu KEO WIN 13,50 12.06.2018
  62 8138050023 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz TKO 459,55 21.06.2018
  63 201810075 ELEMONT, s.r.o., Záhorce, uskladnenie biologicky rozl. odpadu 176,06 12.06.2018
  64 3132181234 Marius Pederrsen, a.s., Trenčín, uskladenie TKO 717,90 12.06.2018
  65 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,55 12.06.2018
  66 2018013586 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica, kanc. potreby, plastový riad 90,75 21.06.2018
  67 8138050042 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, nakladanie BRO 46,56 24.09.2018
  68 2181136218 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda ihrisko 11,53 04.07.2018
  69 2181136219 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.124 1,44 04.07.2018
  70 2181136220 Stredoslov. vod. prev. spločnosť, B.Bystrica. voda č.204 1,44 04.07.2018
  71 2181136221 Stredoslov. vod. prev. spločnosť, B.Bystrica, voda č.262 54,77 04.07.2018
  72 21 Jaroslav Tóth. KAMENÁR, M.Kameň, žulová tabuľa, sekanie písmen 357,00 02.07.2018
  73 1018072438 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice, výkon zodpovednej osoby 36,00 04.07.2018
  74 2181155430 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.113 11,65 10.07.2018
  75 8212181444 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 22,82 18.07.2018
  76 18005 Kristián Kán SK Sound. M,´.Kameň, ozvučenie 08.07.2018 170,00 10.07.2018
  77 3132181498 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 457,10 12.07.2018
  78 1180728241 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 12.07.2018
  79 1800517 Milan Násali ELMOUR, K.Kosihy, rozšírenie verejného osvetlenia 1 069,92 12.07.2018
  80 0238128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 96,66 19.07.2018
  81 1825 Ing. ľudovít Vician, Považská Bystrica, audit za rok 2017 440,00 19.07.2018
  82 0102018 OZ THz Carpona, Jalšovík, kultúrny program  570,00 19.07.2018
  83 8138060030 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, nakladanie BRO 52,08 24.09.2018
  84 034850118 Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava, stravné lístky 309,29 26.07.2018
  85 418459 EMBA Trade, spol. s r.o., Nové zámky, archívne krabice 18,05 09.09.2018
  86 1018084048 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice, výkon zodpovednej osoby 36,00 10.08.2018
  87 163850 INPROST s.r.o., Bratislava, tlačivá - daň z nehnuteľností  11,10 10.08.2018
  88 8214125442 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 15,18 20.08.2018
  89 1180826432 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 10.08.2018
  90 3132181768 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 294,86 10.08.2018
  91 0238128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,49 15.08.2018
  92 1803710800 Poradca podnikateľa, Žilina, Finančný spravodaj ročník 2019, prvý preddavok 26,40 04.09.2018
  93 8138070004 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, oprava verejného osvetlenia 52,14 24.09.2018
  94 8138070010 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 333,66 24.09.2018
  95 342018 W.M.v.o.s. Hostinec, Bzovík, občerstvenie 135,00 31.08.2018
  96 1018090699 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice, výkon zodpovednej osoby 36,00 04.09.2018
  97 181188 wbx, s.r.o., Košice, doména a webhosting 72,00 04.09.2018
  98 10180041 REDDesign s.r.o., Čebovce, propagačný materiál Vatra SNP 50,00 04.09.2018
  99 10122018 IKE, spol. s r.o., Pôtor, montáž a demontáž stanu, Vatra SNP 180,00 26.10.2018
  100 0237128053 Orange Slovvensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 41,91 13.09.2018
  101 3132182057 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 292,43 13.09.2018
  102 1180926141 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 13.09.2018
  103 8138080024 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 356,89 24.09.2018
  104 2018000818 KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu KEO WIN 13,50 24.09.2018
  105 2181216626 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.262 41,80 24.09.2018
  106 2181216625 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.204 30,26 24.09.2018
  107 2181216624 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.124 2,88 24.09.2018
  108 201812 Jozef Antol, Dačov Lom č.215, kosenie - verejné priestranstvá 1 200,00 20.09.2018
  109 201811 Jozef Antol, Dačov Lom č.215, kosenie - cintorín 1 200,00 20.09.2018
  110 8690101533 Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava, ÚČTO ROPO A OBCÍ, predplatné r.2019 121,00 20.09.2018
  111 292018 OZ Za spoločný pokrok, Veľký Krtíš, prezentačný materiál, Vatra SNP 180,00 24.09.2018
  112 8216090991 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 30,90 18.09.2018
  113 1018100703 osobnyudaj.sk, s.ro., Košice, výkon zodpovednej osoby 36,00 15.10.2018
  114 2181232158 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda  ihrisko 8,65 15.10.2018
  115 2181234707 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.bystrica, voda č.113 12,05 15.10.2018
  116 1181038513 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 15.10.2018
  117 8218069001 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 18,61 18.10.2018
  118 3132182324 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 541,5 15.10.2018
  119 8138090020 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 401,16 17.12.2018
  120 18100099 VKÚ harmanec. s.r.o., Kynceľová, prezentácia na turistickej mape 69,30 15.10.2018
  121 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 106,41 23.10.2018
  122 18003 ZEMKA s.r.o., Veľký Krtíš, hudobná produkcia Vatra SNP 400,00 06.11.2018
  123 1018110701 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice, výkon zodpovednej osoby 36,00 06.11.2018
  124 8220071098 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón 22,61 19.11.2018
  125 6518 SERVIS Elektrospotrebičov Krška Ján, Lučenec, modernizácia miestneho rozhlasu 6 326,00
  126 3132182579 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 253,03 22.11.2018
  127 0237128053 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón 50,73 22.11.2018
  128 1181112004 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03 22.11.2018
  129 8138100036 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 215,30 17.12.2018
  130 8138100040 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, refundácia mzdy 51,65 17.12.2018
  131 8118 Ing.Vladimír repiský, Omšenie, Mikulášske balíčky 188,30 26.11.2018
  132 2018001120 KEO s.r.o., Záhorce, ročná licencia KEO WIN, udržiavací poplatok KEO DOS 221,65 26.11.2018
  133 770242672 Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava, stravné lístky 346,58 28.11.2018
  134 131182289 AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Bratislava, Škoda FABIA 5 754,00 27.11.2018
  135 131182290 AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Bratislava, povinné zákonné poistenie 100,00 30.11.2018
  136 1018120701 osobnyudaj.sk,s.r.o., Košice, výkon zodpovednej osoby 36,00 04.12.2018
  137 23383911 INPROST s.r.o., Bratislava, Obecné noviny predplatné rok 2019 176,80 11.12.2018
  138 8222083659 Slovak telekom, a.s., Bratislava. telefón 32,05 18.12.2018
  139 0237128053 Orange Slovensko, a-s., Bratislava, INTERNET, telefón 46,50 11.12.2018
  140 3132182877 Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 201,52 11.12.2018
  141 5180442 Bankobystrická reg. správa ciest, B.Bystrica, posyp miestnych komunikácií 130,32 17.12.2018
  142 1181212625 SWAN, a.s., Bratsislava, telefón 11,03 17.12.2018
  143 99602774 PORADCA, s.r.o., Žilina, Verejná správa predplatné rok 2019 18,00 17.12.2018
  144 8138110029 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO 227,34 17.12.2018
  145 200060181 Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava, stravné lístky 234,70 13.12.2018
  146 862018 Ing. Igor Kokavec - K.ING, V.Krtíš, verejné obstarávanie 216,00 19.12.2018
  147 10180318 Peter Jurík - LISA, Čierna Voda, prezentácia obce www. slovakregion.sk 37,88 20.12.2018
  148 1801046 Milan Násali ELMOUR, K.Kosihy, triedené kamenivo na posyp MK 366,91 20.12.2018
  149 772018 Ing.Igor Kokavec-K-ING,V.Krtíš, zjednodušená projektová dokumentácia 660,00 04.12.2018
  150 603660 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 44,66
  151 2181301900 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.bystrica, voda č.124 2,88
  152 2181301899 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda ihrisko 2,88
  153 2181301902 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.262 21,62
  154 2181301901 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda č.204 2,88
  155 2181311684 Stredoslov. vod. prev. spločnosť, B.Bysrtrica, voda č.113 11,53
  156 5180457 Banskobystrická reg. správa ciest. B.Bystrica, posyp miestnych komunikácií 303,22
  157 2911003514 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el. energia  č.262 nedoplatok 2 034,07
  158 2911003515 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia ver. osverlenie nedoplatok 560,03
  159 2911003517 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia ver. osvetlenie nedoplatok 22,55
  160 2911003518 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia ver. osvetlenie nedoplatok 47,83
  161 1190129200 SWAN, a.s., Bratislava, telefón 11,03
  162 3132183148 Marius Pedersen a.s., Trenčín, uskladnenie TKO 490,70
  163 5041802222 Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina, Finančný spravodaj, r.2018 vyúčtovanie 14,90
  164 1317327023 Stredoslovenská energetika, Žilina, el.energia aut. garáž nedoplatok 365,25
  165 8138120023 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií 594,60
  166 8138120024 I.Družstevná, as.s, Dačov Lom, vývoz TKO 368,71
  167 182826 wbx, s.r.o., Košice, aktualizácia webstránky v roku  2018 36,00
  2019000001 421952019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2019, AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34,Žilina, IČO 31602436 58,80 03.01.2019
  2019000002 1019010708 Výkon zodpovednejmosoby za 01/2019, osobnyudaj.sk. s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041. č.zmluvy ZO/2018A 13303-1 36,00 03.01.2019
  2019000003 181550 Zakúpenie vybavenia do kuchyne (taniere, príbory ...), Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, Koprivnica, pr.Slovesnká 16, Prešov, IČO41231082, objednávka 06/2018 1495,66 03.01.2019
  2019000004 8224127038 Telefón, Slovak Telekom, a.s., bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469, č.zmluvy 9900091533 17,44 07.01.2019
  2019000005 5918041602 Verejná sprása SR - ročný prístup, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503 117,00 09.01.2019
  2019000006 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, č.zmluvy A 8606514 42,21 10.01.2019
  2019000007 22019 Vypracovanie geometrického plánu č.10916237-4/2019, Súkromná geodetická spoločnosť Hornyák Ladislav, Širakov č.119, IČO: 10916237. objednávka č.08/2018 287,00 11.01.2019
  2019000008 32019 vypracovanie znaleckého posudku č.3/2019, Ing.Marian Novotný, Venevská 20, Veľký Krtíš, IČO:44080191, objednávka č.1/2019 330,00 11.01.2019
  201900009 190090 Kniha Čarovný Hont, CBS spol. s r.o., Kynceľová,IČO: 36754749, objednávka č.26 198,00 14.01.2019
  2019000010 2019000011 Aktualizácia KEO 01/2019, KEO s.r.o., Ulica Poľná Z8horce, IČO: 36739464, č.zmluvy 94/03/99/007 13,50 14.01.2019
  2019000011 2019001017 Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17 Banská Bystrica, IČO: 48082182 109,54 15.01.2019
  2019000012 1900392 Odmeny výkonným umelcom rok 2019, SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava, IČO: 17310598, č. zmluvy 1610361 38,40 23.01.2019
  201900013 89 Karafy zakúpenie, METRO SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671, kúpa v hotovosti 23,22 27.01.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 01/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č.zmluvy SK -819756 464,00
  2019000014 2019000160 Aktualizácia KEO 02/2019, KEO s.r.o. Ulica Poľná Záhorce, IČO: 36739464, č.zmluvy 94/03/99/007 13,50 01.02.2019
  2019000015 1019020701 Výkon zodpovednej osoby za 02/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO:50528041, č.zmluvy  ZO/2018A 133303-1 36,00 04.02.2019

  2019000016

  8226155448 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, č. zmluvy 9900091533 31,88 06.02.2019
  2019000017 5190025 Posyp miestnych komunikácií inertným materiálom, Ranskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, Banká Bystrica, IČO: 36836567, č.objednávky 4644ú2017 130,32 06.02.2019
  2019000018 1190212721 Telefón, SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, IČ: 47258314 11,03 08.02.2019
  2019000019 2019000331 Aktualizácia KEO 04/2019, KEO s.r.o., Ulica Poľná Záhorce, IČO:: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 13,50 11.02.2019
  2019000020 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovesnko a.s., Metodova č.8, Bratislava, IČO:: 35697270, č.zmluvy A 8606514 41,67 12.02.2019
  2019000021 3132190166 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 327,70 14.02.2019
  2019000022 2019002 Dodávka a výmena rozbitého skla, Ladislav Kubolek, Tatranská 69, Banská Bystrica, IČO: 40369081 98,00 18.02.2019
  2019000023 201902 Dodávka palivového dreva, Jozef Antol, Dačov Lom č.215, IČO: 41282973 720,00 18.02.2019
  2019000024 2191104773 Autorká odmena za verejné použitie hudobných diel, SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454, zmluva č. VP/14/08384/001 30,00 18.02.2019
  2019000025 2191104774 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel, SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454, č. zmluvy VP/14/08384/002 20,40 18.02.2019
  2019000026 9138010012 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva podpísaná 31.01.2019  137,23 22.02.2019
  2019000027 9138010014 Vyorávanie snehu a posyp ciest, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva podpísaná 28.11.2018 1 735,80 22.02.2019
  2019000028 5190044 Posyp miestnych komunikácií inertným materiálom, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Vajanského 857, Lučenec, IČO: 36836567, objednávka č.4644/2017 130,32 25.02.2019
  2019000029 2019043 Vypracovanie smernice, JWTS, s.r.o., jesenského 6, Košice, IČO: 50362275 200,00 25.02.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 02/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č.zmluvy  SK-819756 732,00 08.02.2019
  2019000030 20190000518 Aktualizácia KEO 05/2019, KEO s.r.o., Ulica Poľná, Zahorce, IČO: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 13,50 01.03.2019
  2019000031 1019030696 Výkon zodpovednej osoby za 03/2019, osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, č.zmluvy: ZO/2018A 13303-1 36,00 01.03.2019
  2019000032 8228200333 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 15,18 06.03.2019
  2019000033 1190328202 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 08.03.2019
  2019000034 3132190428 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 508,68 11.03.2019
  2019000035 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 55,75 11.03.2019
  2019000036 9138020021 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva podpísaná 31.01.2019 305,00 18.03.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 03/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000037 2191067912 Vodné  č.204,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 7,21 01.04.2019
  2019000038 2191067910 Vodné ihrisko, Stzredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Partizánska cesta 5, Banká Bystrica IČO: 36644030, zmluva č.506200036 20,17 01.04.2019
  2019000039 2191067913 Vodné č.262, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 20,17 01.04.2019
  2019000040 1019040706 Výkon zodpovednej osoby za 04/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.04.2019
  2019000041 162019 Oprava cesty pracovným strojom, PETRO AGRO, s.r.o., Riečky 642/35, Modrý Kameň, IČO: 46742950 312,00 02.04.2019
  2019000042 2191073682 Vodné č.113, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 12,04 10.04.2019
  2019000043 8230257636 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 15,10 10.04.2019
  2019000044 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,39 10.04.2019
  2019000045 1190440665 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 10.04.2019
  2019000046 2019000691 Aktualizácia KEO 07/2019, KEO s.r.o., Ulica Poľná, Zahorce, IČO: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 13,50 12.04.2019
  2019000047 3132190686 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 144,89 12.04.2019
  2019000048 9138030015 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019 152,50 15.04.2019
  2019000049 9138030018 Valcovanie, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604,  15,90 15.04.2019
  2019000050 192928 Oporné koleso na príves, TANATECH, s.r.o., Lipnice 541/22, IČO: 04603664 24,40 16.04.2019
  2019000051 2019009754 kancelárske a čistiace potreby, PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO: 46082182 99,48 17.04.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 04/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000052 2019000838 Aktualizácia KEO 08/2019, KEO s.r.o., Ulica Poľná, Zahorce, IČO: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 13,50 02.05.2019
  2019000053 1019050712 Výkon zodpovednej osoby za 05/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.05.2019
  2019000054 5232349629 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 15,18 09.05.2019
  2019000055 1190512657 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 09.05.2019
  2019000056 201927184 ESET NOD32 Antivírus, ESET spol. s ro.o. Einsteinova 24, Bratislava, IČO:31333532 68,71 10.05.2019
  2019000057 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,72 13.05.2019
  2019000058 770273669 Stravné lístky, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO:52005551 495,77 13.05.2019
  2019000059 3132190969 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 555,95 14.05.2019
  2019000060 2019012015 Košíčky na pečivo, poháre, PARERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO:46082182 161,88 16.05.2019
  2019000061 9138040027 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019 202,95 16.05.2019
  2019000062 9138040030 Dovoz kompostérov, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604 70,12 16.05.2019
  2019000063 9138040031 Valcovanie, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604,  24,30 16.05.2019
  2019000064 1900562 Sada kancelárskych potrieb, drevený rám - znak SR, Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanské 117/40, Stripkov, IČO: 47175397 25,98 20.05.2019
  2019000065 89962976 Zákon o odpadoch, PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina, IČO:36371271 9,60 24.05.2019
  2019000066 19050455 Kniha Čarovný Hont, CBS spol. s r.o., Kynceľová, IČO: 36754749, objednávka č.26 132,00 28.05.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 05/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000067 1019060724 Výkon zodpovednej osoby za 06/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 03.06.2019
  2019000068 022019 Zemné práce, čistenie rigolov, Antom Bendík, Hrušov č.255, IČO: 44555474, objednávka č.03/2019 2 176,00 04.06.2019
  2019000069 3101900557 Rúra PVC kanál hladká, PTÁČEK-veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, Bratislava, IČO: 35814586, objednávka J3121904890 217,50 05.06.2019
  2019000070 8234444616 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 17,51 06.06.2019
  2019000071 48/2019 Odvoz zeminy, OBEC Hontianske Moravce, IČO:319911, objednávka č. 216,00 07.06.2019
  2019000072 1190620580 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 07.06.2019
  2019000073 2519 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu, SERVIS-Elektrospotrebičov, Krška Ján. J.A.Komenského 5130/25, Lučenec, IČO:11934671  2 727,70 07.06.2019
  2019000074 3132191203 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 513,48 10.06.2019
  2019000075 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,39 10.06.2019
  2019000076 9138050022 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019 260,85 10.06.2019
  2019000077 9138050028 Úprava cesty, I.Družstevná a.s., Dačov Lom, IČO:36023604 431,64 11.06.2019
  2019000078 2019014855 Tonery, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO: 46082182 61,14 18.06.2019
  2019000079 190100018 Ošetrovanie stromov - verejné priestranstvo, KEISCH s.r.o., Lúčna štvrť 1680, Detva, IČO: 47392398, objednávka č.05/2019 1 000,00 20.06.2019
  2019000080 2191142531
  Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036
  60,53 26.06.2019
  2019000081 2191142528 Vodné  č.ihrisko,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 85,03 26.06.2019
  2019000082 2191142529 Vodné  č.124,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 1,44 26.06.2019
  2019000083 2191142530 Vodné  č.204,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 10,09 26.06.2019
  2019000084 770280767 Stravné lístky, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO:52005551 260,81 25.06.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 06/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000085 1019070734 Výkon zodpovednej osoby za 07/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.07.2019
  2019000086 35903642 Olej WC, L&Š,s.r.o., Novozámocká 190, Nitra, IČO: 36555720 36,86 03.07.2019
  2019000087 42019 Zemné práce, čistenie rigolov, Antom Bendík, Hrušov č.255, IČO: 44555474, objednávka č.03/2019 3 008,00 03.07.2019
  2019000088 1317327024 Elekttrická energia - prevádzkové priestory -vyúčtovanieStredoslovenská energetika, a.s., pri Rajčianke8591/48, Žilina, IČO:51865467 137,61 04.07.2019
  2019000089 2191157853 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 11,53 04.07.2019
  2019000090 8236556441 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 15,18 08.07.2019
  2019000091 3132191472 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 391,15 08.07.2019
  2019000092 1190741413 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 10.07.2019
  2019000093 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 68,55 10.07.2019
  2019000094 3101900683 Rúra PVC kanál hladká, PTÁČEK-veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, Bratislava, IČO: 35814586, objednávka J3101900804 512,65 10.07.20119
  2019000095 2019000001 Tatami, Z8kladná škola s materskou školou, Senohrad, IČO:37833898 120,00 11.07.2019
  2019000096 9138060022 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019 877,47 12.07.2019
  2019000097 3101900724 Rúra PVC kanál hladká, PTÁČEK-veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, Bratislava, IČO: 35814586, objednávka J3101900804 219,71 22.07.2019
  2019000098 318072019 Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb, Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, Vinica, IČO:30385741 15,00 22.07.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 07/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000099 36 Kamenárske práce, Jaroslav Tóth KAMENÁR, Zvolenská 202, Modrý Kameň, IČO:33252432 175,00 01.08.2019
  2019000100 1925 Audit obce za rok 2018, Ing.Ľudovít Vician, Stred č.56/48, Považská Bystrica, IČO: 40711820, zmluva  440,00 01.08.2019
  2019000101 1019080721 Výkon zodpovednej osoby za 08/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.08.2019
  2019000102 62019 Zemné práce, čistenie rigolov, Antom Bendík, Hrušov č.255, IČO: 44555474, objednávka č.03/2019 2 112,00 05.08.2019
  2019000103 3132191956 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 553,68 07.08.2019
  2019000104 8238685358 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 25,62 08.08.2019
  2019000105 1900546 Kamenivo, doprava materiálu, Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy č.138, IČO: 10917152,  696,67 08.08.2019
  2019000106 9138070021 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019, odvoz zeminy 673,37 09.08.2019
  2019000107 201908006 Vypracovanie smernice - preverovanie oznámení protispoločenskej  činnosti, JWTS, s.r.o., Jesenná 6, Košice, IČO: 50362275 110,00 12.08.2019
  2019000108 1190827761 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 12.08.2019
  2019000109 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,39 12.08.2019
  2019000110 191055 Doména a webhosting, wbx, s.r.o., Ostrovského 1, Košice, IČO:46530622 72,00 01.08.2019
  2019000111 2019001027 Aktualizácia KEO 09/2019, KEO s.r.o., Ulica Poľná, Zahorce, IČO: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 36,00 28.08.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 08/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000112 72019 Zemné práce, čistenie rigolov, Antom Bendík, Hrušov č.255, IČO: 44555474, objednávka č.03/2019 1.560,00 02.09.2019
  2019000113 1019090719 Výkon zodpovednej osoby za 08/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.09.2019
  2019000114 5010100717 Drevo na vatru SNP, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, Pliešovce, IČO: 31577920, objednávka 144,00 02.09.2019
  2019000115 19083001 Zabezpečenie koncertu, MC Design s.r.o., Tolstého 5 Bratislava, IČO:51287064, objednávka 06/2019 1 300,00 04.09.2019
  2019000116 201900007 Kultúrny program oslavy SNP, OČOVAN-folklórne združenie, ul.SNP 112, Očová, IČO: 37952498, objednávka 07/2019 250,00 05.09.2019
  2019000117 3132192240 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 399,42 05.09.2019
  2019000118 8240837253 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 24,11 09.09.2019
  2019000119 10190148 Tlač plagátov Vatra SNP, REDDesign s.r.o., Petofiho 376/27, Čebovce, IČO:51654369 66,25 09.09.2019
  2019000120 1190920606 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 09.09.2019
  2019000121 2191210887 Vodné  č.204,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 14,41 11.09.2019
  2019000122 2191210803 Vodné  č.124,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 4,32 11.09.2019
  2019000123 9138080022 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019, odvoz zeminy 390,41 12.09.2019
  2019000124 770298962 Stravné lístky, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO:52005551 288,67 13.09.2019
  2019000125 1900688 Oprava havarijného stavu miestnych komunikácií, Milan Násali ELMOUR,  Kamenné Kosihy č.138, IČO: 10917152, zmluva 20 351,54 16.09.2019
  2019000126 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 49,65 17.09.2019
  2019000127 9138080030 Vývoz zeminy, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom , IČO: 36023604 679,68 18.09.2019
  2019000128 8600101468 Predplatné mesačníka ÚČTO-ROPO  A OBCÍ, Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, IČO: 31348262 175,00 18.09.2019
  2019000129 99602943 Predplatné časopisu Verejná správa, PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO: 36371271 27,00 20.09.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 09/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000130 2191228766 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 25,94 01.10.2019
  2019000131 2191228765 Vodné  ihrisko ,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 69,18 01.10.2019
  2019000132 1019400728 Výkon zodpovednej osoby za 10/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.10.2019
  2019000133 2019001179 Aktualizácia KEO 10/2019, KEO s.r.o., Ulica Poľná, Zahorce, IČO: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 13,50 04.10.2019
  2019000134 2191235133 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 12,17 07.10.2019
  2019000135 3132192534 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 461,02 08.10.2019
  2019000136 1191029890 Telefón, SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 47258314 11,03 10.10.2019
  2019000137 8243011009 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 20,98 10.10.2019
  2019000138 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,39 15.10.2019
  2019000139 6320189 Stavebný dozor, Ing. Igor Koavec - K.ING., Dúbravská cesta 38, Veľký Krtíš, IČO: 37269305 144,00 15.10.2019
  2019000140 20190146 Rezanie materiálu na rozbrusovačke, Jozef Lavrík-LAVOX, Škult=tyho 103, Veľký Krtíš, IČO:10912673 7,75 15.10.2019
  2019000141 9138090017 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019 305,00 16.10.2019
  2019000142 5919024864 Finančný spravodajca - predplatné, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO:31592503 26,40 21.10.2019
  2019000143 2019025613 Papirové utierky, PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO:46082182 30,23 22.10.2019
  2019000144 1019110721 Výkon zodpovednej osoby za 11/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 04.11.2019
  2019000145 8245233050 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 21,13 07.11.2019
  2019000146 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,54 11.11.2019
  2019000147 9138100031 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 9138030018podpísaná 31.01.2019 484,06 13.11.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 10/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000148 770313198 Stravné lístky, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO:52005551 586,26 19.11.2019
  2019000149 201919 Palivové drevo, Jozef Antol, Dačov Lom č.215, IČO:41282973 420,00 19.11.2019
  2019000150 2019064 Mikulášske balíčky, Mgr. Vladimír Repiský, Omšenie č.301, IČO:33183678, objednávka č.10/2019 202,30 20.11.2019
  2019000151 3132192832 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 729,87 21.11.2019
  2019000152 2019001521

  Ročná licencia KEO, KEO s.r.o., Ulica Poľná, Záhorce, IČO: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007

  221,65 25.11.2019
  2019000153 20190300 Prezentácia obce, Peter Jurík - LISA, Čierna Voda č.190,, IČO: 41590465 37,88 25.11.2019
  2019000154 2019001958 6Aktualizácia KEO 2019/11,  KEO s.r.o., Ulica Poľná, Záhorce, I3ČO: 739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 13,50 27.11.2019
  Elektrická energia mesačná záloha 11/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000155 1019120721 Výkon zodpovednej osoby za 12/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.12.2019
  2019000156 23384011 Predplatné OBECNÉ NOVINY - r.2020, INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, IČO:31363091 187,20 09.12.2019
  201900157 2019002105 Aktualizácia KEO 2019/12,  KEO s.r.o., Ulica Poľná, Záhorce, IČO: 36739464, č.zmluvy: 94/03/99/007 13,50 10.12.2019
  2019000158 1900988 Kamenivo triedené, Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy č.138, IČO: 10917152, objednávka 11/2019 156,49 10.12.2019
  2019000159 3132193127 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 437,98 10.12.2019
  2019000160 8247430923 Telefón, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 27,32 12.12.2019
  2019000161 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 48,38 12.12.2019
  2019000162 2911249762 El. energia -vyúčtovanie - verejné osvetlenie, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 24,79 12.12.2019
  2019000163 9138110032 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva podpísaná 31.01.2019 285,00 16.12.2019
  2019000164 3919 Oprava havarijného stavu strechy na budove č.15, Štefan Matejka, Senohrad č.294, IČO: 43171478, zmluva 13 475,88 18.12.2019
  2019000165 1901029 Oprava verejného osvetlenia,  Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy č.138, IČO: 10917152,  472,80 18.12.2019
  2019000166 862019 Realizácia verejného obstarávania (oprava havarijného stavu strechy),Ing. Igor Koavec - K.ING., Dúbravská cesta 38, Veľký Krtíš, IČO: 37269305 132,00 19.12.2019
  2019000167 932019 Stavebný dozor  (oprava havarijného stavu strechy),Ing. Igor Koavec - K.ING., Dúbravská cesta 38, Veľký Krtíš, IČO: 37269305 144,00 19.12.2019
  2019000168 4117191629 Oprava autobusových čakární, MASLEN, s.r.o., Badín č.655, IČO:36619370, zmluva 16.12.2019 988,37 20.12.2019
  2019000169 2512019 Oprava autobusových čakární, Mgr. Karol Šedaj, Osloboditeľov 5/10? Malý Krtíš, IČO: 45879125, objednávka 12/2019 348,15 20.12.2019
  2019000170 2191303155 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 37,48 20.12.2019
  2019000171 2191303154 Vodné ihrisko,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 36,04 30.12.2019
  2019000172 191907 Aktualizácia webstránky r.2019, wbx.sr.o., Ostrovského 2, Košice, IČO:46530622 36,00 07.01.2020
  2019000173 1901057 Kamenivo triedené, Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy č.138, IČO: 10917152, objednávka 11/2019 67,39 07.01.20120
  2019000174 2191322060 Vodné  č.133,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 11,40 09.01.2020
  20190000175 603660 Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r.2019, Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO:31575951 44,66 09.01.2020
  2019000176 3132193398 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO: 34115901, č.zmluvy 628/16 358,10 09.01.2020
  2019000177 0237128053 oMbilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Braavatisl, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 50,16 09.01.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 12/2019, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 732,00
  2019000178 2912003772 Elektrická energia vyúčtovanie verejné osvetlenie , SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 25,72 10.01.2020
  2019000179 5041902352 Finančný spravodajca doplatok za rok 2019, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO:31592503 32,57 14.01.2020
  2019000180 9138120020 Vývoz TKO, I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva podpísaná 31.01.2019 137,23 18.01.2020
  2019000181 2912021262 Vyúčtovanie spotreby energie - verejné osvetlenie, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 4,93 17.01.2020
  2019000182 2912021264 yúčtovanie spotreby energie - verejné osvetlenie, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 17,50 17.01.2020
  2019000183 2912021265 Vyúčtovanie spotreby energie - č.113, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 14,88 17.01.2020
  2019000184 2912021266 Vyúčtovanie spotreby energie - č.124, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 27,13 17.01.2020
  2019000185 9138120024 Vyorávanie snehu,  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva podpísaná 28.11.2018 186,00 20.01.2020
  2019000186 9138120026 Vyorávanie snehu,  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva podpísaná 28.11.2018 150,00 22.01.2020
  2020000001 1020010739 ýkon zodpVovednej osoby za 12/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02,01,2020
  2020000002 119082020 Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2019, AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34,Žilina, IČO 31602436 58,80 07,01,2020
  2020000003 5919037766 Verejná aspráva Slovenskej republiky - ročný prístup, Poradca podnikateľa, spol, s r.o., Martina Rázusa 23a, Žilina, IČO 31592503, zmluva 165,00 09.01.2020
  2020000004 0020200039 Aktualizácia KEO 01/2020, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 10.01.2020
  2020000005 10200002 Grafické práce, tlač plagátov, REDDEsigne s.r.o., Petofiho 376/27 Čebovce, IČO: 51654369, objednávka 40,04 10.01.2020
  20200000006 20200040 Zakúpenie automatickej pračky a žehličky, Elektro Zolo s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš, ˇIČO: 36043231 256,90 21.01.2020
  20200000007 0020200186 Aktualizácia KEO 02/2020, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 24.01.2020
  20200000008 200264 Aktualizácia web stránky, webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice, IČO:48329461, zmluva  60,00 24.01.2020
  20200000009 200101300 Zakúpenie elektrocentrály, pro-Tech Shop. s.r.o., Jesenského 2328/60, Zvolen, IČO: 52566269, objednávka 170,00 30.01.2020
  20200000010 8249658546 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 23,56 09.01.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 01/2020 SLOVAKIA SL ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  2020000011 1020020716 výkon zodpovednej osoby za 12/2019, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 04.02.2020
  20200000012 2020002867 Kancelárske potreby, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO: 46082182, objednávka 95,88 04.02.2020
  20200000013 8251898450
  Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533
  20,40 06.02.2020
  20200000014 3132200124 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 395,05 07.02.2020
  20200000015 2912033068 Elektrická energia, SLOVAKIA s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 19,24 07.02.2020
  20200000016 200033 Triedené kamenivo. Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy č.138, IČO: 10917152, objednávka 227,77 10.02.2020
  20200000017 1220 Doplnenie reproduktorov, SERVIS - Elektrospotrebičov Krška Ján, Lučenec, IČO: 11934671, objednávka 153,80 10.02.2020
  2020000018 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Braavatisl, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 48,38 10.02.2020
  20200000019 20200400 Varník HENDI, Patrik Chovanec, Sveržov 68, Gaboltov, IČO: 48087254, objednávka 99,00 11.02.2020
  20200000020 2201104448 Autorská odmena, SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454, zmluva 30,00 17.02.2020
  2020000021 2201104449 Autorská odmena, SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454, zmluva 20,40 17.02.2020
  20200000022 138010012 Vyorávanie snehu a posyp miestnych komunikácií,  I.Družstevná družstvo, Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 696,00 19.02.2020
  20200000023 138010013 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom, IČO: 36023604, zmluva 205,85 19.02.2020
  20200000024 32220 Sušiak na bielizeň, DAJAR SPOLKA, Koszarín, IČO: 003800675, objednávka 21,14 25.02.2020
  20200000025 1560007720 Matričné tlsčivá, Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava, IČO: 42272360, objednávka 20,92 28.02.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 01/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  2020000026 1020030713 výkon zodpovednej osoby za 03/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.03.2020
  2020000027 0020200355 Aktualizácia KEO 03/2020, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 04.03.2020
  2020000028 89967228 Zákonník práce, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IČO: 36371271 15,99 06.03.2020
  2020000029 8254150914 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 22,98 09.03.2021
  2020000030 770340229 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, Bratsislava, IČO: 52005551, objednávka 308,51 09.033.2021
  2020000031 2201049443 Vodné  č.124,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 4,32 10.03.2021
  20200000032 2020006238 Zakúpenie dezinfekčnýc a čistiaich prostriedkov, PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO: 46082182 57,48 10.03.2020
  20200000033 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,39 10.03.2020
  20200000034 20200264 Zakúpenie bavlnených rúšok, KLEMO spol. s r..o., Tehelná 4, Zvolen, ICO: 36049051, objednávka 710,00 29.03.2020
  20200000035 2004215 Odmeny výkonným melcom, SLOVGRAM, jakubovo námenstie 14, Bratislava, IČO: 17310598, zmluva 38,40 29.03.2020
  2020000036 2020006 Zakúpenie Žací stroj UJ 24 HP-P3, Juraj Halama,PREPOL, Bystrický rad 27, Zvolen, IČO: 14205033, objednávka 3 950,00 31.03.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 03/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  2020000037 1020040718 Výkon zodpovednej osoby za 04/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.04.2020
  2020000038 2201068533 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 18,73 03.04.2020
  20200000039 3132200698 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 1 089,13 07.04.2020
  20200000040 2201070329 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 12,26 08.04.2020
  20200000041 8256418362 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 19,91 08.04.2020
  20200000042 2201051893 Vodné  č.204,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 8,65 16.03.2020
  20200000043 138030027 Zimná údržba ciest, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 48,00 21.04.2020
  20200000044 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,39 24.04.2020
  2020000045 20000240 Zakúpenie ochranného štítu, INTERCHAIR s.r.o, Trnavská 112, Bratilva, IČO: 31402623, objednávka 48,00 24.04.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 04/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  20200000046 0020200523 Aktualizácia KEO 04/2020, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 04.05.2020
  20200000047 1020050712 výkon zodpovednej osoby za 05/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 04.05.2020
  20200000048 2020061 Zakúpenie dezinfečného gélu a sprej, Krajčovič Rudolf- VOLCANO new, Lúčna 43, Trnava, IČO: 33207763, objdnávka 155,00 04.05.2020
  20200000049 8258691029 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 17,88 07.05.2020
  20200000050 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,88 11.05.2020
  20200000051 3132200977 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 1 058,86 11.05.2020
  20200000052 0020200675 Aktualizácia KEO 05/2020, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 15.05.2020
  20200000053 138040056 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 644,93 19.05.2020
  20200000054 138030024 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 411,70 22.05.2020
  20200000055 202016 Zakúpenie palivového dreva, Jozef Antol, Daov Lomč.215, IČO: 41282973, objednávka 540,00 19.05.2020
  20200000056 1020060726 výkon zodpovednej osoby za 06/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.06.020
  Elektrická energia mesačná záloha 05/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  20200000057 3132201266 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 637,36 08.06.2020
  20200000058 406040181 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 328,35 09.06.2020
  20200000059 8262213331 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 17,44 10.06.2020
  20200000060 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,88 10.06.2020
  20200000061 202009936 Zakúpenie zdravotníckeho teplomeru, Eurodrogeria s.r.o., Búčska cesta, Gbelce, IČO: 51756277, objednávka 59,07 11.06.2020
  20200000062 1560009481 Tlačivá matrika, Centrum polygraf.sluir, Slabinská 1, Bratislava, IČO: 42272360, objednávka 11,02 15.06.2020
  20200000063 2020013787 Zakúpenie kancelárskych potrieb, PAPERA, Čerešňová 17, B.Bystrica, IČO: 46082182, objednávka 41,73 15.06.2020
  20200000064 2020014325 Zakúpenie toneru, PAPERA, Čerešňová 17, B.Bystrica, IČO: 46082182, objednávka 38,64 18.06.2020
  20200000065 132020 Strava valné zhromaždenie MAS, W.M. v.o.s. Hostinec, Bzoví 189, IČO: 3161239, Objednávka 231,84 23.06.2020
  20200000066 2201141227 Vodné  č.ihrisko,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 63,41 30.06.2020
  20200000067 2202141228 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 51,89 30.06.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 06/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  202000000068 2201600100 Verejné používanie hudobných diel, SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454, zmluva 159,12 01.07.2020
  202000000069 138050047 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 579,36 15.06.2020
  202000000070 1020070784 výkon zodpovednej osoby za 07/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.07.2020
  202000000071 2007 Audit účtovnej závierky, Ing.Ľudovít Vician, Považská Bystrica, IČO: 407111820, zmluva 440,00 03.07.2020
  20200000072 2201154339 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 11,63 06.07.2020
  20200000073 8264098536 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 15,18 09.07.2020
  20200000074 3132201531 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 246,05 09.07.2020
  20200000075 202000073 Monitoring ležatej kanalizácie, Andrej Multán ZAFÍR, Vinihradnícka 53, Veľký Krtíš, IČO: 41908953, objednávka 253,00 09.07.2020
  20200000076 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,88 10.07.2020
  20200000077 2020228 Výmena batérií nov K, MULT-MONT s.r.o., Dolné Plachtince 38, IČO: 52770869, objednávka 341,94 14.07.2020
  20200000078 138060029 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 146,31 20.07.2020
  20200000079 770369305 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 288,67 22.07.2020
  20200000080 202000076 Výmena vonajšej ležatej kanalizácie, Andrej Multán ZAFÍR, Vinihradnícka 53, Veľký Krtíš, IČO: 41908953, objednávka 980,00 30.07.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 07/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  20200000081 4092020 Výmena motorickej časti chladiaceho zariadenie, PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, IČO: 41909275, objednávka 1 350,00 03.08.2020
  20200000082 1020080761 výkon zodpovednej osoby za 08/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 03.08.2020
  20200000083 8265963416 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 22,38 06.08.2020
  20200000084 3132201832 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 500,42 07.08.2020
  20200000085 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,88 13.08.20200
  20200000086 138070022 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 205,85 13.08.2020
  20200000087 20200001 Výkopové práce, MESSI s.r.o., Lučenská 1051, Veľký Krtíš, IČO: 46584111, objednávka 192,00 19.08.2020
  20200000088 138070025 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 48,00 20.08.2020
  20200000089 162860125 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 328,35 27.08.2020
  20200000090 202064 Doména a webhisting, webex digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice, IČO: 48329461, zmluva 72,00 26.08.2020
  20200000091 138080011 Zemné práce, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, 480,00 28.08.2020
  20200000092 138080019 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 448,91 28.08.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 08/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  202000000094 1020090760 výkon zodpovednej osoby za 09/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.09.2020
  202000000095 5010100694 Palivo ihličnaté, VLM, š.p., Lesnícka 23, Pliešovce, IČO: 31577920, objednávka 48,00 03.09.2020
  202000000096 3132202112 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 719,36 08.09.2020
  202000000097 8267811573 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 17,88 09.09.2020
  202000000098 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 47,88 10.09.2020
  202000000099 2201217728 Vodné  č.124,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 2,88 21.09.2020
  202000000100 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 97,00 21.09.2020
  202000000101 2201224642 Vodné  č.204,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 23,06 30.09.2020
  202000000102 2201224733 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 30,26 30.09.2020
  202000000103 2201224732 Vodné  ihrisko,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 7,21 30.09.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 09/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  202000000104 1020100773 výkon zodpovednej osoby za 10/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.10.2020
  202000000105 2620 Doplnenie reproduktorov miestny rozhlas, SERVIS - Elektrospotrebičov Krška Ján, Lučenec, IČO: 11934671, objenávka 829,60 01.10.2020
  202000000106 2201233589 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 12,01 07.10.2020
  202000000107 3132202461 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 386,45 07.10.2020
  202000000108 8269660681 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 6,14 08.10.2020
  202000000109 20201005 Zakúpenie automatického dezinfekčného stojana, OTEC a SYN s.r.o., Kláštorná 16, Lučenec, IČO: 52272842, objednávka 235,20 08.10.2020
  202000000110 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 75,78 12.10.2020
  202000000111 5920024432 Finančný spravodajca-predplatné na rok 2021, Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31592503, objednávka 26,40 12.10.2020
  202000000112 532020 Úprava cesty Dolný D.Lom, PETRO AGRO, s.r.o., Riečky 642/35, IČO: 46712950, objednávka 600,00 12.10.2020
  20200000113 652020 Realizcia verejného obstarávania, KING, Dúbravská cesta 38, Veľký Krtíš 144,00 14.10.2020
  20200000114 2020024362 Zakúpenie kanelárskyh potrieb, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, B.Bystrica, IČO: 46082182, objednávka 67,62 20.10.2020
  20200000115 2020024415 Zakúpenie kanelárskyh potrieb, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, B.Bystrica, IČO: 46082182, objednávka 3,60 20.10.2020
  20200000116 138090033 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 161,23 21.10.2020
  20200000117 2020025231 Zakúpenie materiálu na testovanie, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, B.Bystrica, IČO: 46082182, objednávka 160,39 28.10.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 10/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  20200000118 99757303 Predplatné mesačníka Verejná správa na rok2021. Poradca s.r., Pri Celulóze 40, Žilina, IČO: 36371271, objednávka 27,00 05.11.2020
  20200000119 2020051 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 05.11.2020
  20200000120 3132202749 Zakúpenie nádob na odpad, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901 480,00 09.11.2020
  20200000121 3132202750 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 1 003,65 09.11.2020
  20200000122 3232202748 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16  (nebezpečný odpad) 179,05 09.11.2020
  20200000123 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 60,38 10.11.2020
  20200000124 138100026 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 167,12 11.11.2021
  20200000125 20200303 Prezentácia obce  na portáli slovaregion, Peter Jurí LISA, Čierna Voda č.390,, IČO: 41590465, 37,88 12.11.2020
  20200000126 770393550 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 625,94 13.11.2020
  20200000127 0020200921 Ročná licencia KEO, KEO s.r.o., ulica Poľná, Záhorce, IČO: 36739464, zmluva 221,65 20.11.2020
  20200000128 138100033 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 262,85 23.11.2020
  Elektrická energia mesačná záloha 11/2020, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756
  20200000129 1020110767 výkon zodpovednej osoby za 11/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.12.2020
  20200000130 1020120769 výkon zodpovednej osoby za 12/2020, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.12.2020
  20200000131 2020070 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 01.12.2020
  2020000132 202873 Lets Enkrypt, webewx digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice, IČO: 48329461, zmluva 60,00 02.12.2020
  2020000133 8610105498 Predplatné časopisu ÚŤO ROPO A OBCÍ na rok 2021, Wolters Kluwer SR s.r.o. , Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO: 31348262, objednávka 179,00 04.12.2020
  2020000134 007812020 Zakúpenie darčekových predmetov pre dôchodcov, OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, Santovka, objednávka 497,57 05.12.2020
  2020000135 0020201499

  Aktualizácia KEO 08/2020, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007

  15,00 07.12.2020
  2020000136 8273385004 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 8,60 07.12.2020
  2020000137 5060242082 Univerzálny opakovač, Internet Mail Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, IČO: 35950226, objednávka 22,60 08.12.2020
  2020000138 20120091 Knihy a prezentácia v knihe Veľý Krtíš a okolie z neba, CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, IČO: 36754749, 330,00 09.12.2020
  2020000139 3132203085 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 149,44 09.12.2020
  2020000140 5200450 Zimná údržba miestnych komunikácií, banskobystrická reg. správa ciest a.s., B.Bystrica, IČO: 36836567, objednávka 40,03 09.12.2020
  2020000141 138110059 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 89,71 09.12.2020
  2020000142 0237128253 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 61,37 10.12.2020
  2020000143 2912284645 Vyúčtovanie spotreby el. energie - verejné osvetlenieSLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 11,44 11.12.2020
  2020000144 233841111 Predplatné Obecné noviny na rok 2021, INPROST, s.r.o., Smrečianska 39, Bratislava, IČO: 31363091, objednávka 187,20 23.12.2020
  2020000145 603660 Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov,  Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31575951 44,66 22.12.2020
  2020000146 203689 Aktualizácia webstránky 2020, webex digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice, IČO: 48329461, 30,00 22.12.2020
  2020000147 2201302142 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 21,62 31.12.2020
  2020000148 2201302141 Vodné  ihrisko,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 2,88 31.12.2020
  2020000149 2001031 Oprava verejného osvetlenia za rok 2020, Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy IČO: 10917152, objednávka 702,24 04.01.2021
  2020000150 2201315181 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 11,63 08.01.2021
  2020000151 3132203348 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 801,19 08.01.2021
  2020000152 2913002105 Vyúčtovanie spotreby el. energie - verejné osvetlenieSLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 21,78 11.01.2021
  2020000153 2913002106 Vyúčtovanie spotreby el. energie - č.113 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 65,94 11.01.2021
  2020000154 2913002107 Vyúčtovanie spotreby el. energie - č.124 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 11,50 11.01.2021
  2020000155 2913001266 Vyúčtovanie spotreby el. energie - VO, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 24,56 11.01.2021
  2020000156 2913002102 Vyúčtovanie spotreby el. energie - č.204 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 17,58 11.01.2021
  2020000157 2913002104 Vyúčtovanie spotreby el. energie - VO, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 3,73 11.01.2021
  2020000158 2913016449 Vyúčtovanie spotreby el. energie - VO, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, Bratislava, IČO: 36807702, č. zmluvy SK-819756 38,15 11.01.2021
  2020000159 138120033 Vývoz TKO,zimná údržba miestnych komunikácií,  I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 544,56 21.01.2021
  2020000160 5042001819 Vyúčtovanie Finančný spravodaj r.2020, Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, IČO: 31592503 16,39 22.01.2021
  2021000001 316302021 Čo má vedieť mzdová účtovníčka, PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, Žiina, IČO: 51108178 63,60 04.01.2021
  2021000002 1021010794 výkon zodpovednej osoby za 01/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 04.01.2021
  2021000003 21019 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 04.01.2021
  2021000004 8275255099 Telefón Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469, zmluva č.9900091533 26,65 08.01.2021
  2021000005 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 40,27 12.01.2021
  2021000006 0020210024 Aktualizácia KEO 01/2021, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 13.01.2021
  2021000007 5920031134 Verejná aspráva Slovenskej republiky - ročný prístup, Poradca podnikateľa, spol, s r.o., Martina Rázusa 23a, Žilina, IČO 31592503, 165,00 05.01.2021
  2021000008 2021002156 Zakúpenie kancelárskych potrieb, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, B.Bystrica, IČO: 46082182 79,09 27.01.2021
  2021000009 0020210156
  Aktualizácia KEO 02/2021, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007
  15,00 02.02.2021
  2021000010 10210020763
  Výkon zodpovednej osoby za 02/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1
  36,00 02.02.2021
  2021000011 21041
  Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva
  30,00 02.02.2021
  2021000012 2100431 Odmeny výkonným umelcom, SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, IČO: 17310598, zmluva 38,40 03.02.2021
  2021000013 2021002975 Zakúpenie tonerov, PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, B.Bystrica, IČO:46082182, objednávka 74,10 04.02.2021
  2021000014 20211249 Zakúpenie respirátorov, PharmaComp, Bystrická 901, Žarnovica, IČO: 47358203, objednávka 304,20 05.02.2021
  2021000015 8277115040 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 12,65 09.02.2021
  2021000016 2913042240 Vyúčtovanie spotreby  el.energie za VO 01.31.01.21, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 9,00 10.02.2021
  2021000017 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 45,40 10.02.2021
  2021000018 1138010015 Zimná údržba MK, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 1225,85 23.02.2021
  2021000019 21065 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 01.03.2021
  202100020 1021030763 Výkon zodpovednej osoby za 03/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.03.2021
  2021000021 510063 Zimná údržba miestnych komunikácií, banskobystrická reg. správa ciest a.s., B.Bystrica, IČO: 36836567, objednávka 186,82 01.03.2021
  2021000022 3132210417 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 359,82 09.03.2021
  2021000023 8278962760 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 17,71 09.03.2021
  2021000024 5210756259 Zakúpenie stieračov, Alza cz a.s, Jateční 33a, Praha, IČO: 27082440 12,58 09.03.2021
  2021000025 2913076910 Vyúčtovanie spotreby  el.energie za VO 01.31.01.21, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 30,78 10.03.2021
  2021000026 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 10.03.2021
  2021000027 770419686 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 440,74 15.03.2021
  2021000028 1138020011 Zimná údržba MK, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 1076,42 19.03.2021
  2021000029 2211058473 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 14,41 24.03.2021
  2021000030 2211058287 Vodné  č.124,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 2,88 24.03.2021
  2021000031 2211058288 Vodné  č.204,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 4,32 24.03.2021
  2021000032 202108710 Zakúpenie motorového oleja, ERING s.r.o., Kračúnovce, IČO:50454561 28,26 25.03.2021
  2021000033 210100004 Rizikový výrub stromov, KEISCH s.r.o., Lúčna štvrť 1680, Detva, IČO: 47392398, objednávka 1000,00 01.04.2021
  2021000034 21088 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 06.04.2021
  2021000035 1021040771 Výkon zodpovednej osoby za 04/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 06.04.2021
  2021000036 3132210702 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 736,02 07.04.2021
  2021000037 8280807895 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 28,27 08.04.2021
  2021000038 20201071 Zakúpenie germicídneho žiariča, Tetraeder s.r.o., Nitriansa 1593/2, Žilina, IČO: 52956270 422,90 08.04.2021
  2021000039 2211072347 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 11,99 09.04.2021
  2021000040 2913099892 Vyúčtovanie spotreby  el.energie za VO 01.31.01.21, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 1,57 12.04.2021
  2021000041 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 12.04.2021
  2021000042 1138030024 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 328,56 15.04.2021
  2021000043 3132210172 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 627,69 15.04.2021
  2021000044 202126374 Zakúpenie antivírového programu, ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 31333532 65,45 20.04.2021
  2021000045 21112 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 03.05.2021
  2021000046 1021050764 Výkon zodpovednej osoby za 05/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 03.05.2021
  2021000047 3132210867 Likvidácia nebezpečného odpadu, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 131,29 05.05.2021
  2021000048 8282651223 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 15,71 06.05.2021
  2021000049 3132211035 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 492,84 06.05.2021
  2021000050 1138040019 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 262,85 11.05.2021
  2021000051 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 11.05.2021
  2021000052 01052021 Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu soc. služieb obce, Podžobrácka farma s.r.o., Vinica, IČO: 52708314 15,00 12.05.2021
  2021000053 044330126 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket servis, s.r.o., aradžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 475,91 18,05,2021
  2021000054 20210332 Aktualizácia KEO 03/2021, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 25.05.2021
  2021000055 1021060778 Výkon zodpovednej osoby za 06/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.06.2021
  2021000056 21135 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 01.06.2021
  2021000057 8284495071 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 22,80 07.06.2021
  2021000058 3132211327 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 479,89 07.06.2021
  2021000059 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 11.06.2021
  2021000060 1138050029 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 131,42 14.06.2021
  2021000061 2100137 Dodanie a montáž kamerového systému, Jaroslav Kristín COMET, Čelovce, IČO: 34924221 19 113,92 17.06.2021
  2021000062 2021014116 Zakúpenie kancelárskych potrieb, PAPERA s.e.o, Čerešňová 17, B.bystrica, IČO: 46082182 65,28 18.06.2021
  2021000063 2452021 Dekontaminácia chlad. zariadenia, PETINA-Peter Fejér, Prešov, Višňová 9, IČO: 34903046 70,00 25.06.2021
  2021000064 2211140393 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 16,00 30.06.2021
  2021000065 21165 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 01.07.2021
  2021000066 1021070786 Výkon zodpovednej osoby za 07/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 01.07.2021
  2021000067 2021187 Vykonanie auditu účttovnej závierky, Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany, IČO: 30887232, zmluva 650,00 06.07.2021
  2021000068 2211149418 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 11,76 06.07.2021
  2021000069 3132211512 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 1138,00 07.07.2021
  2021000070 8286341805 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 35,58 09.07.2021
  2021000071 5210248 Vysprávky asfaltovou emulziou, Banskobystrická reg. správa ciest a.s., B.Bystrica, IČO: 36836567, objednávka 1114,22 12.07.2021
  2021000072 21213 Úprava terénu verejného priestranstva, Jozef Vrábeľ Autodoprava, Žaškov, IČO: 32277849, objednávka 36,00 12.07.2021
  2021000073 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 12.07.2021
  2021000074 1138060012 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 459,98 15.07.2021
  2021000075 2100515 Zakúpenie drveného ameniva, Milan Násaly ELMOUR, Kamenné Kosihy, IČO: 10917152, objednávka 168,24 19.07.2021
  2021000076 5210252 Vysprávky asfaltovou emulziou, Banskobystrická reg. správa ciest a.s., B.Bystrica, IČO: 36836567, objednávka 1114,22 26.07.2021
  2021000077 1021080759 Výkon zodpovednej osoby za 08/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.08.2021
  2021000078 770440832 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket servis, s.r.o., aradžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 440,74 04.08.2021
  2021000079 21197 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 04.08.2021
  2021000080 8288192968 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 17,08 06.08.2021
  2021000081 3132211889 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 705,35 09.08.2021
  2021000082 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 11.08.2021
  2021000083 202115 Zakúpenie palivového dreva, Jozef Antol, Dačov Lom, IČO:41282973 600,00 12.08.2021
  2021000084 2100572 Oprava verejného osvetlenia za rok 2020, Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy IČO: 10917152, objednávka 120,00 16.08.2021
  2021000085 1138070011 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 328,56 17.08.2021
  2021000086 212150 Doména a webhosting, webex.digital, s.r.o., Ostrovského 2, Košie, IČO: 48329461, zmluva 72,00 17.08.2021
  2021000087 2211107104 Verejné používanie hudobných diel, SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454, zmluva 30,00 27.08.2021
  2021000088 2211107105 Verejné používanie hudobných diel, SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454, zmluva 20,40 27.08.2021
  2021000089 2021019434 Zakúpenie kancelárskych potrieb, PAPERA s.e.o, Čerešňová 17, B.bystrica, IČO: 46082182 62,55 02.09.2021
  2021000090 1021090760 Výkon zodpovednej osoby za 09/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 03.09.2021
  2021000091 21227 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 03.09.2021
  2021000092 8290038918 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 17,30 08.09.2021
  2021000093 3132212167 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 597,61 08.09.2021
  2021000094 1138080022 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 376,56 10.09.2021
  2021000095 20210002 Výkopové práce, MESSI s.r.o., Lučenská 1051, V.Krtíš, IČO: 46584111, objenávka 288,00 13.09.2021
  2021000096 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 13.09.2021
  2021000097 412021 Realizácia trvalého zvislého dopravného značenia, František Mešina- ZARA, Železničná 12, V.Krtíš, IČO: 41283961 1160,06 16.09.2021
  2021000098 2211214873 Vodné  č.124,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 4,37 16.09.2021
  2021000099 2211214874 Vodné  č.204,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 45,08 16.09.2021
  2021000100 2211214975 Vodné  ihrisko,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 7,27 16.09.2021
  2021000101 2211220659 Vodné  č.262,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 21,82 23.09.2021
  2021000102 007812021 Zakúpenie vlajok, OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, Santovka, IČO: 52365921 141,01 23.09.2021
  2021000103 21259 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 01.10.2021
  2021000104 1021100770 Výkon zodpovednej osoby za 10/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 04.10.2021
  2021000105 8291888690 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 15,18 11.10.2021
  2021000106 2211234153 Vodné  č.113,Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030, zmluva č.506200036 12,16 11.10.2021
  2021000107 3132212447 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 439,73 11.10.2021
  2021000108 2913245151 Vyúčtovanie spotreby  el.energie za VO 01.-30.09.21, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 0,79 11.10.2021
  2021000109 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 11.10.2021
  2021000110 1138090017 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 262,85 14.10.2021
  2021000111 2913300519 Vyúčtovanie spotreby  el.energie za č.124 01.01.2021-08.10.2021, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 4,94 25.10.2021
  2021000112 2913300518  Vyúčtovanie spotreby  el.energie za VO 01.01.2021-08.10.2021, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 4,00 25.10.2021
  2021000113 2913300517 Vyúčtovanie spotreby  el.energie za VO 01.01.2021-08.10.2021, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 5,85 25.10.2021
  2021000114 2913300516 Vyúčtovanie spotreby  el.energie za č.204 01.01.2021-08.10.2021, SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A Bratislava, IČO: 36807702, zmluva 2,20 25.10.2021
  2021000115 2100743 Zakúpenie triedeného kameniva, Milan Násaki ELMOUR, Kamenné Kosihy, IČO:10917152, objednávka 131,04 25.10.2021
  2021000116 0020210533 Aktualizácia KEO 06/2021, EO s.r.o., Záhorce, IČO: 36739464, zmlluva 15,00 25.10.2021
  2021000117 21293 Mesačný poplatok odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278, Krupina, IČO: 50114808, zmluva 30,00 02.11.2021
  2021000118 1021110742 Výkon zodpovednej osoby za 11/2021, osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, IČO: 50528041, zmluva č- ZO/2018A 13303-1 36,00 02.11.2021
  2021000119 3132212706 Uskladnenie TKO, Marius Pedersen,a.s., Trenčín, IČO: 34115901, zmluva č.628/16 904,70 04.11.2021
  2021000120 0237128053 Mobilný telefón, INTERNET, Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislaval, IČO: 35697270, zmluva č.A8606514 44,00 09.11.2021
  2021000121 1215776500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, č.204, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 36,00 09.11.2021
  2021000122 1215777500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, VO, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 428,00 09.11.2021
  2021000123 1215791500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, č.113, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 222,00 09.11.2021
  2021000124 1215793500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, č.124, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 76,00 09.11.2021
  2021000125 1215803500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, VO, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 48,00 09.11.2021
  2021000126 1215804500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, VO, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 110,00 09.11.2021
  2021000127 1215805500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, VO, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 22,00 09.11.2021
  2021000128 1307481500 Za el.energiu 1.11.-15.12.2021, č.262, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 2 130,00 09.11.2021
  2021000129 212856 Lets Enkrypt, webwx.diital s.r.o., Ostrovského 2, Košice, IČO: 48329461, zmluva 60,00 10.11.2021
  2021000130 8293742111 Telefón, Slova Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratsislava, IČO: 35763469,zmluva  č.9900091533 19,08 11.11.2021
  2021000131 1138100019 Vývoz TKO, I.Družstevná, družstvo, Dačov Lom IČO: 36023604, zmluva 430,27 16.11.2021
  2021000132 0020211305 Aktualizácia KEO 07/2021, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 15,00 17.11.2021
  2021000133 1215777001 Za el.energiu vyúčtovanie za 10/21, VO, Stredoslovenská enrgrtika, Žilina, Pri Rajčianke č48, IČO: 51865467, zmluva 196,10 18.11.2021
  2021000134 8620105191 Predplatné za ÚČTO-ROPO a OBCÍ r.2022, Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, IČO: 31348262, 185,00 18.11.2021
  2021000135 0020210733 Ročný udržiavací poplatok, KEO s.r.o., Zahorce ulica Poľná, IČO: 36739464, zmluva 94/03/99/007 242,57 18.11.2021
  2021000136 2100807 Oprava verejného osvetlenia, Milan Násaly ELMOUR, Kamenné Kosihy, IČO: 10917152,objednávka 538,80 19.11.2021
  2021000137 770454334 Zakúpenie stravných lístkov, Ticket servis, s.r.o., aradžičova 8, Bratislava, IČO: 52005551, objednávka 282,38 22.11.2021
  2021000138 2100791 Opakúpenie triedeného kameniva, Milan Násaly ELMOUR, Kamenné Kosihy, IČO: 10917152,objednávka 132,12 24.11.2021
  2021000139 99757402 Predplatné odborného mesačníka Verejná správa r.2022, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, IˇO: 36371271 27,00 25.11.2021
  2021000140 9731935236 Zakúpenie kábla XLR, Conrad Electronic, Praha Vinohradnícka 151, IČO: 28218434 31,87 25.11.2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár