Faktúry


  2010-2016


  2017-01/2022


  02/2022 - 2023

  P. č. Číslo  faktúry Predmet Cena Poznámka
  2022000016 1022020735

  výkon zodpovednej osoby 02/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 01.02.2022
  2022000017 220053

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 01.02.2022
  2022000018 2200579

  odmeny výkonným umelcom, SLOVGRAM, Bratislava, Jakubovo

  nám. 14, IČO: 17310598, zmluva 1610361

  38,40 07.02.2022
  2022000019 3132220139

  vývoz a uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s.,

  Trenčín, Opatovská 17,35, IČO: 34115901, zmluva

  958,12 07.02.2022
  2022000020 1215777005

  el.energia VO, finančné usporiadanie, Sredoslovenská energ.,

  a.s., Žilina, Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluva

  9100675273

  226,91 07.02.2022
  2022000021 8299305194

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  17,93 07.02.2022
  2022000022 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  44,00 11.02.2022
  2022000023 220727

  nová lišta cookies, webwx digital, s.r.o., Košice, Ostrovského 2,

  IČO: 48329461, objednávka

  36,00 14.02.2022
  2022000024 101200012

  zimná údržba miestnych komunikácií, I.Družstevná družstvo,

  Senohrad 325, IČO: 36023604, zmluva

  1 120,75 15.02.2022
  2022000025 200003322 seminár, VOSCA, Brusno, Oremlaz 435/40, IČO41676670 50,00 22.02.2022
  2022000026 220080

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 01.03.2022
  2022000027 1022030732

  výkon zodpovednej osoby 03/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 02.03.2022
  2022000028 22020014

  vypracovanie smernice zadávanie zákaziek, MO+AD, s.r.o.,Košice,

  Jeenského 6, IČO: 54366429

  200,00 02.03.2022
  2022000029 8301821581

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  21,77 07.03.2022
  2022000030 3132220406

  uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s.,

  Trenčín, Opatovská 17,35, IČO: 34115901, zmluva

  389,45 07.03.2022
  2022000031 2200086

  oprava a údržba verejného osvetlenia, ELMOUR,

  Kamenné osihy č.138, IČO: 10917152, objednávka

  189,60 07.03.2022
  2022000032 2022005884

  nákup kancelárskych a hyg. potrieb, PAPERA s.r.o., B.Bystrica,

  Čerešňová 17, IČO: 46082182

  76,60 11.03.2022
  2022000033 2022006160

  nákup kancelárskych a hyg. potrieb, PAPERA s.r.o., B.Bystrica,

  Čerešňová 17, IČO: 46082182

  11,22 15.03.2022
  2022000034 1215777006

  el.energia VO, finančné usporiadanie, Sredoslovenská energ.,

  a.s., Žilina, Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluva

  9100675273

  41,57 14.03.2022
  2022000035 2221103049

  poplatky podľa autorských práv, SOZA, Bratislava, 

  Rastislavova 3, IČO: 00178454, zmluva el.energia VO, finančné usporiadanie, Sredoslovenská energ.,

  a.s., Žilina, Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluva

  VP/14/0834/002

  20,40 23.03.2022
  2022000036 2221103031

  poplatky podľa autorských práv, SOZA, Bratislava, 

  Rastislavova 3, IČO: 00178454, zmluva el.energia VO, finančné usporiadanie, Sredoslovenská energ.,

  a.s., Žilina, Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluva

  VP/14/0834/002

  30,00 23.03.2022
  2022000037 101200037

  zimná údržba miestnych komunikácií, I.Družstevná družstvo,

  Senohrad 325, IČO: 36023604, zmluva

  274,90 25.03.2022
  2022000038 770470944

  zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Bratislava,

  Karadžičova 8, IČO: 52005551, objednávka

  302,19 25.03.2022
  2022000039 220100003

   rizikový výrub stromov, KEISH s.r.o, Detva Lúčna štvrť 1680,

  IČO: 47392398, objednávka

  1500,00 28.03.2022
  2022000040 5042101545

  Finančný spravodaj doplatok za 2021, Poradca podnikateľa, spol s r.o.,

  Žilina, Martina Rázusa 23A, IČO: 31592503

  12,05 28.03.2022
  2022000041 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  43,70 28.03.2022
  2022000042 2221056535

  voda č.204, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  90,17 30.03.2022
  2022000043 2221057058

  voda č.262, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  17,45 30,03.2022
  2022000044 2221056533

  voda č.124, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  1,45 30.03.2022
  2022000045 220112

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 01.04.2022
  2022000046 1022040742

  výkon zodpovednej osoby 04/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 01.04.2022
  2022000047 0020220253 aktualizácia KEO, 03/2022, KEO s.r.o., Zahorce, Poľná, IČO:36739464, zmluva 15,00 02.04.2022
  2022000048 3132220688

  uskladnenie TKO, Marius Pedersen, a.s.,

  Trenčín, Opatovská 17,35, IČO: 34115901, zmluva

  370,22 06.04.2022
  2022000049 2221067594

  voda č.113, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  12,02 08.04.2022
  2022000050 2200163

  oprava a údržba verejného osvetlenia, ELMOUR,

  Kamenné osihy č.138, IČO: 10917152, objednávka

  85,20 08.04.2022
  2022000051 8303681680

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  19,18 08.04.2022
  2022000052 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  45,20 11.04.2022
  2022000053 1215777007

  el.energia finančné vysporiadanie VO,Sredoslovenská energ.,a.s., Žilina,

  Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluvaVP/14/0834/002

  42,31 13.04.2022
  2022000054 101200062

  nakladanie a vykladanie materiálu, I.Družstevná družstvo,

  Senohrad 325, IČO: 36023604, zmluva

  22,90 21.04.2022
  2022000055 100910126

  zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Bratislava,

  Karadžičova 8, IČO: 52005551, objednávka

  162,46 29.04.2022
  2022000056 1022050731

  výkon zodpovednej osoby 05/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 02.05.2022
  2022000057 220147

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 02.05.2022
  2022000058 3132220944

  uskladnenie TKO,  vývoz nebezpečného odpadu,Marius Pedersen, a.s.,

  Trenčín, Opatovská 17,35, IČO: 34115901, zmluva

  654,81 09.05.2022
  2022000059 8305538291

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  23,93 09.05.2022
  2022000060 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  43,70 10.05.2022
  2022000061 1215777008

  el.energia finančné vysporiadanie VO,Sredoslovenská energ.,a.s., Žilina,

  Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluvaVP/14/0834/002

  8,48 11.05.2022
  2022000062 0822

  rekonštrukcia časti strechy budovy č.15, Štefan Matejka, Senohrad 294,

  IČO: 43171478, zmluva

  10726,62 12.05.2022
  2022000063 101200085

  vývoz TKO, I.Družstevná družstvo,Senohrad 325, IČO: 36023604, zmluva

  280,85 13.05.2022
  2022000064 202210 palivové drevo, ANT FOREST, s.r.o., Dačov Lom č.215, IČO: 50491202 600,00 13.05.2022
  2022000065 220180

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 01.06.2022
  2022000066 1022060743

  výkon zodpovednej osoby 06/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 01.06.2022
  2022000067 89975753

  zakúpenie Zákonníka práce, PORADCA s.r.o., Žilina, Pri celulózke 40, 

  IČO: 36371271

  16,50 07.06.2022
  2022000068 1122

  oprava budov obecných skladov, Štefan Matejka, Senohrad 294,

  IČO: 43171478, objednávka

  1 594,73 07.06.2022
  2022000069 8307391549

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  26,15 08.06.2022
  2022000070 3132221222

  uskladnenie TKO,Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 17,35, IČO: 34115901, zmluva

  862,74 08.06.2022
  2022000071 770481196

  zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Bratislava,

  Karadžičova 8, IČO: 52005551, objednávka

  414,59 16.06.2022
  2022000072 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  65,30 20.06.2022
  2022000073 101200116 vývoz TKO, I.Družstevná družstvo,Senohrad 325, IČO: 36023604, zmluva 394,27 20.06.2022
  2022000074 2221144244

  voda č.262, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  26,17 01.07.2022
  2022000075 2221144209

  voda ihrisko, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  21,82 01.07.2022
  2022000076 220212

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 04.07.2022
  2022000077 1022070751

  výkon zodpovednej osoby 06/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 04.07.2022
  2022000078 2221146396

  voda č.113, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  11,50 07.07.2022
  2022000079 8309248747

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  15,18 08.07.2022
  2022000080 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  48,70 11.07.2022
  2022000081 3132221485 uskladnenie TKO,Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 17,35, IČO: 34115901, zmluva 358,65 11.07.2022
  2022000082 101200132 vývoz TKO, I.Družstevná družstvo,Senohrad 325, IČO: 36023604, zmluva 197,14 15.07.2022
  2022000083 0020220440 aktualizácia KEO, 04/2022, KEO s.r.o., Zahorce, Poľná, IČO:36739464, zmluva 15,00 28.07.2022
  2022000084 220246

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 01.08.2022
  2022000085 1022080722

  výkon zodpovednej osoby 06/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 01.08.2022
  2022000086 1632022

  dekontaminácia chladiaceho zariadenia v DS, Mário fejér PETINA,

  Košice-Kavečany, IČO: 53609620, objednávka

  87,00 03.08.2022
  2022000087 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  48,70 11.08.2022
  202200088 8311123114

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  26,14 11.08.2022
  2022000089 3132221771 uskladnenie  a vývoz TKO,Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 1735, IČO: 34115901, zmluva 826,85 11.08.2022
  2022000090 101200161 vývoz TKO, I.Družstevná družstvo,Senohrad 325, IČO: 36023604, zmluva 262,85 17.08.2022
  2022000091 202200069

  oprava auta ŠKODA FABIA, Jaroslav Gubáni MOBILTECHNA, Veľký Krtíš, Vinohradnícka 792/6, IČO: 10914994 objednávka

  1182,70 19.08.2022
  2022000092 770488410

  zakúpenie stravných lístkov, Ticket Servis, s.r.o., Bratislava,

  Karadžičova 8, IČO: 52005551, objednávka

  344,82 24.08.2022
  2022000093 1022090732

  výkon zodpovednej osoby 06/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 02.09.2022
  2022000094 220278

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 02.09.2022
  2022000095 222681

  doména a webhosting, webex digital s.r.o., Košice, Ostrovského 2,

  IČO: 48329461, zmluva

  72,00 05.09.2022
  2022000096 3132222029 uskladnenie  a vývoz TKO,Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 1735, IČO: 34115901, zmluva 771,58 08.09.2022
  2022000097 0020220624 aktualizácia KEO, 05/2022, KEO s.r.o., Zahorce, Poľná, IČO:36739464, zmluva 15,00 08.09.2022
  2022000098 8312969037

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  36,71 08.09.2022
  2022000099 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  55,00 09.09.2022
  2022000100 6002231802

  vypracovanie pre účely auditu, VUB, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1,

  IČO: 31320155

  66,00 13.09.2022
  2022000101 101200172 služby vozidlom,  I.Družstevná družstvo,Senohrad 325, IČO: 36023604,  18,00 23.09.2022
  2022000102 2221209947

  voda č.124, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  6,87 23.09.2022
  2022000103 2221209950

  voda č.204, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  90,17 23.09.2022
  2022000104 2221227536

  voda ihrisko, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  14,62 30.09.2022
  2022000105 2221227538

  voda č.262, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  23,41 30.09.2022
  2022000106 1022100730

  výkon zodpovednej osoby 06/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 03.10.2022
  2022000107 220310

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 03.10.2022
  2022000108 3132000092 uskladnenie  a vývoz TKO,Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 1735, IČO: 34115901, zmluva 1264,03 06.10.2022
  2022000109 8314806918

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  29,64 06.10.2022
  2022000110 2200100029

  audit RIUZ a IVS 2021, Bildan s.r.o., Bratislava, Súennícka 10, IČO:35773031,

  zmluva

  840,00 07.10.2022
  2022000111 2221233305

  voda č.113, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  12,53 11.10.2022
  2022000112 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  69,91 11.10.2022
  2022000113 8630105180

  predplatné mesačníka ÚČTO ROPO A OBCÍ r 2023, Wolters Kluwers s.r.o.,

  Bratislava Mlynské nivy 48, IČO: 31348262

  195,00 17.10.2022
  2022000114 1022110706

  výkon zodpovednej osoby 11/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 02.11.2022
  2022000115 220345

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 02.11.2022
  2022000116 8316641828

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  20,51 07.11.2022
  2022000118 3132222587

  uskladnenie  a vývoz TKO, vývoz elektronického odpadu,

  Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 1735, IČO: 34115901, zmluva

  929,28 08.11.2022
  2022000119 0020220909

  ročný udržiavací poplatok KEO-DOS 2023, KEO Záhorce s.r.o.,

  IČO: 36739464, zmluva

  313,17 09.11.2022
  2022000120 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  58,12 10.11.2022
  2022000121 101200208

  refundácia mzdy a odvodov - voľby, I.Družstevná, družstvo Senohrad,

  IČO: 36023604

  89,45 14.11.2022
  2022000122 1215777014

  el.energia finančné vysporiadanie VO,Sredoslovenská energ.,a.s., Žilina,

  Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluvaVP/14/0834/002

  120,61 14.11.2022
  2022000123 770498007

  stravné lístky, Ticket Service s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8,

  IˇCO: 52005551, objednávka

  352,57 15.11.2022
  2022000124 22000314

  sťahovanie kamerového záznamu, Jaroslav kristin Čelovce,

  IČO: 34924221, objednávka

  68,40 21.11.2022
  2022000125 1022120709

  výkon zodpovednej osoby 12/22, osobnyudaj, s.r.o., Košice,

  Námestie osloboditeľov 3/A, IČO: 50528041, zmluva

  36,00 02.12.2022
  2022000126 220377

  odchyt zvierat, KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Krupina, Kopanice1278,

  IČO: 50114808, zmluva 24/2020

  30,00 02.12.2022
  2022000127 0020221491 aktualizácia KEO 06/2022,KEO Záhorce s.r.o.,IČO: 36739464, zmluva  15,00 05.12.2022
  2022000128 019612022

  spomienkové predmety, OLYMP ERBY s.r.o., Santovka Maďarovská 145,

  IČO: 52365921, objednávka

  663,44 05.12.2022
  2022000129 8318477814

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  19,43 08.12.2022
  2022000130 223417 Lets Enkrypt, webex.digital s.r.o. košice, Ostrovského 2, IČO: 48329461 60,00 08.12.2022
  2022000131 3132222848

  uskladnenie  a vývoz TKO, 

  Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 1735, IČO: 34115901, zmluva

  1146,05 08.12.2022
  2022000132 1215777015

  el.energia finančné vysporiadanie VO,Sredoslovenská energ.,a.s., Žilina,

  Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluvaVP/14/0834/002

  132,19 12.12.2022
  2022000133 5922028319

  Verejná správa SR ročný prístup, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina,

  Martina Rázusa 23A, IČO: 31592503, objednávka

  204,00 12.12.2022
  2022000134 0237128053

  mobilný telefón, INTERNETOrange Slovensko, a.s., Bratislava,

  Metodova 8, IČO: 35697270, zmluva

  58,00 12.12.2022
  2022000135 770501986

  stravné lístky, Ticket Service s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8,

  IČO: 52005551, objednávka

  545,81 19.12.2022
  2022000136 2200810

  zakúpenie triedeného kameniva, Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy,

  IČO: 109117152, objednávka

  203,40 19.12.2022
  2022000137 2200813 oprava verejného osvetlenia, Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy,

  IČO: 109117152, objednávka

  124,80 21.12.2022
  2022000138 23384311

  OBecné noviny na rok 2023, INROST s.r.o., Bratislava Smrečianska 29,

  IČO: 31363091, objednávka

  98,80 15.12.2022
  2022000139 372022

  oprava miestnej komunikácie na lazoch, PETRO AGRO, s.r.o., Modrý Kameň,

  Riečky 642/35, IČO: 46712950, pbjednávka

  1440,00 19.12.2022
  2022000140 603660

  vedenie účtu majiteľa cenných papierov, Prima banka Slovensko, a.s.,

  Žilina, Hodžova 11, IČO: 31575951

  64,70 28.12.2022
  2022000141 2221308070

  voda č.113, Stedoslov. vod. spoločnosť, B.Bystrica, Partizánsa cesta5,

  IČO: 36644030, zmluva 506200036

  12,17 04.01.2023
  2022000142 3132223090

  uskladnenie  a vývoz TKO, 

  Marius Pedersen, a.s.,Trenčín, Opatovská 1735, IČO: 34115901, zmluva

  807,75 09.01.2023
  2022000143 8320330585

  telefón, Slovak Telecom, a.s., Bratislava, Bajalská 28, IČO: 357634,69

  zmluva 9900091533

  19,37 09.01.2023
  2022000144 22000369 práca na kamerovom systéme, Jaroslav Kristin  - COMET, Čelovce,

  IČO: 34924221, objednávka

  368,35 09.01.2023
  2022000145 5220414

  posyp miestych omunikácií, Banskobystrická reg. správa ciest, B.Bystrica,

  Majerská cesta 94, IˇO: 36836567, objednávka

  262,80 09.01.2023
  2022000146 101200325

  posyp miestnych komuniácií, I.Družstevná družstvo, Senohrad č.325,

  IČO: 36023604, zmluva

  216,00 16.01.2023
  2022000147 1215793003

  el.energia finančné vysporiadanie č.124,Sredoslovenská energ.,a.s., Žilina,

  Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluvaVP/14/0834/002

  6,76 16.01.2023
  2022000148 1307481003

  el.energia finančné vysporiadanie č.262,Sredoslovenská energ.,a.s., Žilina,

  Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluvaVP/14/0834/002

  2505,12 16.01.2023
  2022000149 1215777016

  el.energia finančné vysporiadanie č.262,Sredoslovenská energ.,a.s., Žilina,

  Pri Rajčianke 8591/48, IČO:51865467, zmluvaVP/14/0834/002

  88,16 16.01.2023

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár