Objednávky

  P.č. Č. obj. Predmet Dodávateľ Dátum    
   1 01/2011 Dodávka štrkodrvy na posyp Goetrans lomy,   Sása 21.02.2011
   2 02/2011  Dodávka a montáž konvektorov  ELCOP. s.r.o. Sliac 14.3.2011
   3 03/2011  Dodávka a montáž dopravných znaciek  ZARA Velký
   Krtíš
  23.9.2011
   4 04/2011  Dodávka štrkodrvy na posyp  Geotrans
  lomy Sása
  7.11.2011
   1  01/2012  Kamenivo-údržba miestnych  komunikácií Geotrans-lomy Sása 31.01.2012
   2 02/2012   Dodávka štrkodrvy na posyp Geotrans lomy Sása   23.03.2012
   3 03/2012  Aktualizácia údajov (WISKAN)   Správa katastra 
   Veľký Krtíš
   02.04.2012
   4 04/2012   Zhotovenie kovovej mreže 
   na zabezpečenie skladu 
   Jozef Lavrík-LAVOX  10.05.2012
   5  05/2012 Zhotovenie maľovanej mapy regiónu Hont  CBS spol. s.r.o.   Banská  Bystrica  31.07.2012
   6  06/2012 Ozvučenie a hudobná produkcia na oslavy SNP   UNIMEDIA  V. Krtíš  15.08.2012
   7 07/2012   Dodávka a montáž dopravných značiek       ZARA   V. Krtíš  24.09.2012
   8  08/2012  Dodávka štrkodrvy na posyp  Milan Násali - ELMOUR, V.Krtíš 06.12.2012
   1  01/2013  Dodávka štrkodrvy na posyp  Milan Násali-
  ELMOUR, V:Krtíš
   08.01.2013
   2 02/2013  Výroba a montáž čakární  Roman Adamek
  Bratislava
  10.06.2013
   3  03/2013  Dodávka plechových tabúľ  Jozef Lavrík-LAVOX  03.07.2013
   4  04/2013  Kultúrny program-Vatra SNP 2013  MOMS Hrušov, Ján Brloš  20.08.2013
   5  05/2013  Ozvučenie akcie Vatra SNP 2013  Zemka s.r.o.
  V. Krtíš
   20.08.2013
   6 06/2013  Prenájom stanu, propagačný materiál  IKE s.r.o
  Slatinka 176
   26.08.2013
   7  07/2013  Grafické a redakčné práce  OZ Za spoločný pokrok, V.Krtíš  26.08.2013
   1 01/2014 Kontrola hasiacich prístrojov  HP SERVIS
  V.Krtíš
  03.03.2014
   2 02/2014 Školenie BOZP,PO Zaťkov Pavel,
  BEZA Krupina
  12.03.2014
   3 03/2014  Materiál na opravu kontajnerov  Jozef Lavrík - LAVOX  04.04.2014
   4 04/2014 Výstava exotických plazov Agentúra "NOSTALGIA", Kútniky 08.08.2014
   5 05/2014 Ozvučenie akcie VATRA 2014 Zemka, spol. s.r.o.
  V. Krtíš
   26.08.2014
   6 06/2014  Prenájim a montáž stanu, propagačný materiál  IKE, spol. s.r.o. Slatinka 176  26.08.2014
   7 07/2014 Kultúrny program
  na oslavách SNP
   Lýdia Takáčová
  990 01 V. Krtíš
   26.08.2014
   8 08/2014  Štrk na posyp a opravy miestnych komunikácií ELMOUR
  Veľký Krtíš
   28.11.2014
   1 01/2015 Materiál na opravu kontajnerov  Jozef Lavrík, LAVOX V. Krtíš  17.04.2015
   2  02/2015 Krovinorez  ZA TECH V. Krtíš  26.05.2015
   3 03/2015 Štrkodrva na opravu miestnych komunikácií  ABC servis, Pliešovce  30.06.2015
  4  04/2015  Kultúrny program na oslavy SNP  Umelecká agentúra O.W.Music, s.r.o.  05.08.2015
   5 05/2015  Prenájom a montáž stanu, propagačný materiál-oslavy SNP  IKE, spol. s.r.o., Slatinka 176  27.08.2015
   6 06/2015  Ozvučenie na oslavy SNP  Zemka, s.r.o. Veľký Krtíš  27.08.2015
   7  07/2015  Štrkodrva na posyp a opravy miestnych komunikácií  ELMOUR BETON s.r.o. Veľký Krtíš  12.11.2015
   8  08/2015  Výroba   kancelárskeho stola  Ján Križan, STOLÁRSTVO KRIŽAN, Senohrad  20.11.2015
   9  09/2015  Matričné  doklady
   a formuláre
   Centrum polygrafických služieb
  Bratislava
   30.11.2015
   10  10/2015  Rezivo - dosky  DOS Slovakia, s.r.o., Veľké Straciny  17.12.2015
   1  01/2016  Audit účtovnej závierky  Ing. Ľudovít Vician, Považská Bystrica  26.04.2016
   2  02/2016  Oprava miestneho rozhlasu  Servis Krška, Lučenec  11.05.2016
   3  03/2016  Hracie prvky
   na ihrisko
   DELIVER DOORS, Slovenský Grob  12.07.2016
   4 04/2016 Kultúrny program na oslavy SNP  Folklórny súbor Hont, Krupina  25.07.2016
   5 05/2016 Práca s manipulátorom-oprava miestnych komunikácií-lazy  PETRO AGRO,s.r.o., Riečky 642/35  02.09.2016
   6  06/2016  Vodoinštalatérske práce-oprava vodovodu KD  MULT-MONT Dolné Plachtince  26.09.2016
   7  07/2016  Zimná údržba miestnych komunikácií  BBRSC stredisko Veľký Krtíš  16.11.2016
   8  08/2016  Výrub stromu  KEISH,s.r.o., Detva  22.11.2016
   9  09/2016  Poháre na stolnotenisový turnaj  VICTORY SPORT, s.r.o. Bratislava  22.11.2016
   1  01/2017  Dresy pre OFK Dačov Lom  SUDI, s.r.o. Hurbanovo  12.01.2017
   2 02/2017  Zariadenie do kuchyne KD GASTRO-GALAXI Koprivnica  16.01.2017
   3 03/2017  Zariadenie do kuchyne KD  Elektro Play Veľký Krtíš  20.01.2017
   4 04/2017  Výrub stromov  KEISH, s.r.o. Detva  08.03.2017
   5  05/2017  Brúsenie a lakovanie parkiet
   v KD
   TERMOTEX, s.r.o. Veľký Krtíš  28.07.2017
   6  06/2017  Drvené kamenivo na posyp miestnych komunikácií  ELMOUR BETON, s.r.o.
  Veľký Krtíš
   28.11.2017
  1 01/2018 Daňové tlačivá Inprost, spol. s r.o. Bratislava 02.08.2018
  2 02/2018 Prenákom a montáž stanu na oslavy SNP IKE Pôtor 27.08.2018
  3 03/2018 Ozvučenie a hudobná produkcia na oslavy SNP Zemka s.r.o. Veľký Krtíš

  27.08.2018

  4 04/2018 Oprava verejného osvetlenia ELMOUR BETON s.r.o. 26.10.2018
  5 05/2018 Mikulášske balíčky Potraviny Repina 21.11.2018
  6 06/2018 Zariadenie do kuchyne KD Gastrogalaxi Koprivnica 12.12.2018
  7 07/2018 Drvené kamenivo na posyp MK ELMOUR BETON s.r.o. Veľký Krtíš 14.12.2018
  8 08/2018 Geodetické práce Geodetická spoločnosť Horňák V. Krtíš 21.12.2018
  1 01/2019 Znalecký posudok Marián Novotný, V. Krtíš 03.01.2019
  2 02/2019 Audit účtovnej závierky  Ing. Ľudovít Vician Považská Bystrica 09.04.2019
  3 03/2019 Zemné práce-čistenie rigolov, úprava potoka Anton Bendík , Hrušov č. 255 13.05.2019
  4 04/2019 Odvoz zeminy z čistenia rigolov Obecný úrad Hontianske Moravce 15.05.2019
  5 05/2019 Ošetrenie stromov na verejných priestranstvách KEISH s.r.o. Detva 17.06.2019
  6 06/2019 Kultúrny program na oslavy SNP 2019 MCM Group s.r.o. Prešov 10.06.2019
  7 07/2019 Vystúpenie FS Očovan na oslavách SNP 2019 Očovan-folklórne združenie, Očová 25.07.2019
  8 08/2019 Smreková vláknina na oslavy SNP 2019 VLMSR, š.p. Pliešovce 26.07.2019
  9 09/2019 Propagačný materiál na oslavy SNP 2019 REDDesign s.r.o. Čebovce 29.07.2019
  10 10/2019 Mikulášske balíčky Potraviny u Repiny, Omšenie 301 12.11.2019
  11 11/2019 Drvené kamenivo na posyp MK Milan Násali ELMOUR, Kamenné kosihy 138 27.11.2019
  12 12/2019 Výroba a montáž autobusovej čakárne Mgr. Karol Šedaj, Osloboditeľov 5/10 Malý Krtíš 16.12.2019
  1 01/2020 Elektrocentrála Pro-Tech Shop, s.r.o. Zvolen 02.01.2020
  2 02/2020 Varník 10 l Patrik Chovanec, Sveržov 68 10.02.2020
  3 03/2020 Tlačoviny Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava 12.02.2020
  4 04/2020 Sušiak na bielizeň "DAJAR", Poltawská 6, Košalin 18.02.2020
  5 05/2020 Palivové drevo Jozef Antol, Dačov Lom 215 27.02.2020
  6 06/2020 Oprava a údržba verejného osvetlenia Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy 138 27.02.2020
  7 07/2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 10.03.2020
  8 08/2020 Rúška KLEMO Zvolen 27.03.2020
  9 09/2020 Traktorová kosačka PREPOL- Juraj Halama, Zvolen 30.03.2020
  10 10/2020 Ochranná plexi stena INTERCHAIR s.r.o., Bratislava 16.04.2020
  11 11/2020 Dezinfekčné prostriedky VOLCANO spol. s.r.o. B. Bystrica 29.04.2020
  12 12/2020 Audit účtovnej závierky Ing. Ľudovít Vician, Považská Bystrica 15.05.2020
  13 13/2020 Tlačoviny CPS, Sklabinská 1, Bratislava 08.06.2020
  14 14/2020 Bezkontaktný digitálny teplomer, vlhčené antibakteriálne obrúsky Drogéria Gbelce, Búčska sesta 266/4 08.06.2020
  15 15/2020 Kancelárske potreby PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica 11.06.2020
  16 16/2020 Výkopové práce a čistenie rigolov MESSI, s.r.o., Veľký Krtíš 17.06.2020
  17 17/2020 Občerstvenie na Valné zhromaždenie MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo  W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík 189 17.06.2020
  18 18/2020 Vodoinštalatérske práce v novom KD Dačov Lom M. Multán, MULT-MONT D. Plachtince 01.07.2020
  19 19/2020 Monitoring a čistenie kanalizácie v novom KD Dačov Lom ZAFÍR, Andrej Multán, Veľký Krtíš 06.07.2020
  20 20/2020 Oprava kanalizácie v novom KD Dačov Lom ZAFÍR, Andrej Multán, Veľký Krtíš 17.07.2020
  21 21/2020 Oprava chladiaceho zariadenia v Dome smútku PETIMA Ingrid Lineková, Bušince 24.07.2020
  22 22/2020 Kontajnery a vývoz kontajnerov v cintoríne Marius Pedersen a.s., prevádzka Veľký Krtíš 29.07.2020
  23 23/2020 Smreková vláknina na oslavy SNP 2020 VLM SR, š.p. Pliešovce 03.08.2020
  24 24/2020 Úprava miestnej komunikácie D.Lom - lazy PETRO AGRO, s.r.o., Riečky 642/35 28.09.2020
  25 25/2020 Dezinfekčný stojan s dávkovačom a dezinfekciou OTEC&SYN, s.r.o. Lučenec 09.10.2020
  26 26/2020 ZÚ miestnych komunikácií a posypový materiál BBRSC a.s. ,prevádzka Veľký Krtíš 26.11.2020
  01 01/2021 Kancelárske potreby PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 25.01.2021
  02 02/2021 Respirátory FFP2 PharmaComp s.r.o. Žarnovica 03.02.2021
  03 03/2021 Výrub stromov v cintoríne KEISH, s.r.o. Detva 26.03.2021
  04 04/2021 Germicídny žiarič Tetraeder, s.r.o. Žilina 07.04.2021
  05 05/2021 Oprava a údržba verejného osvetlenia Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy  02.06.2021
  06 06/2021 Zemné práce-čistenie verejných priestranstiev Autodoprava Jozef Vrábeľ, Žaškov 47 08.06.2021
  07 07/2021 Oprava výtlkov miestnych komunikácií BBRSC  B.Bystrica, stredisko Veľký Krtíš 30.06.2021
  08 08/2021 Realizácia zvislého dopravného značenia František Mešina-ZARA, Veľký Krtíš 04.08.2021
  09 09/2021 Zemné práce, čistenie rigolov minibagrom MESSI s.r.o. Veľký Krtíš 25.08.2021
  10 10/2021 Zimná údržba miestnych komunikácií BBRSC a,s., stredisko Veľký Krtíš 25.11.2021
  11 11/2021 Tlačivá daň z nehnuteľností Inprost, s.r.o., Bratislava 03.12.2021
  12 12/2021 Zhotovenie kovovej mreže na zadný vchod kultúrneho domu Jozef Lavrík, LAVOX V. Krtíš 03.12.2021
  01 01/2022 Vývoz komunálneho odpadu I.DRUŽSTEVNÁ družstvo Dačov Lom 03.01.2022
  02 02/2022 Oprava a údržba verejného osvetlenia Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy 08.02.2022
  03 03/2022 Ošetrenie a výrub nebezpečných drevín KEISH,s.r.o. Detva 24.03.2022
  04 04/2022 Oprava os. motorového vozidla Mobiltechna Gubáni, Veľký Krtíš 15.08.2022
  05 05/2022 Zimná údržba miestnych komunikácií BBRSC a,s., stredisko Veľký Krtíš 18.11.2022
  06 06/2022 Drvené kamenivo na posyp miestnych komunikácií Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy 13.12.2022
  07 07/2022 Oprava miestnej komunikácie v lazníckej usadlosti  PETRO AGRO s.r.o.,Riečky 642 14.12.2022
  01 01/2023 Ošetrenie a výrub nebezpečných drevín v cintoríne KEISH,s.r.o. Detva 22.02.2023

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár