Oznamy

             Obmedzenie stránkových hodín obecného úradu

Kvôli hrozbe šírenia koronavírusu Obec Dačov Lom od dnešného dňa (13.03.2020)

obmedzuje stránkové hodiny obecného úradu. Vybavovať sa budú len neodkladné a

odôvodnené záležitosti, bežná agenda bude riešená telefonickou, alebo e-mailovou

formou.

Budova obecného úradu je miestom, ktoré bežne navštevuje väčšie množstvo ľudí, opatrenie bolo prijaté preto, aby sa predišlo možnému šíreniu vírusu medzi obyvateľmi. Tento režim bude trvať až do odvolania. Prosíme každého, aby zvážil či je nutné, aby navštívil obecný úrad.Ďakujeme všetkým občanom obce a jej návštevníkom, že uvažujú zodpovedne a chránia tak svoje zdravie aj zdravie ostatných.

Upozornenie

Civilná ochrana

Zverejnenie zámeru

Pozemkové spoločenstvo Urbár Horný Dačov Lom

  Zmluva o PS
  PSHDLom

  Pozemkové spoločenstvo Urbár Dolný Dačov Lom

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

   Fotogaléria

   Kalendár