Dokumenty

Informácie pre obyvateľov

Žiadosť o odstránenie stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Zmena užívania stavby
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Žiadosť o výrub stromov
Žiadosť o stavebné povolenie

Obecné zastupiteľstvo

Ekonomická oblasť

Záverečný účet obce r.2011
Finančný rozpočet r.2012
Programový rozpočet 2012
Záverečný účet obce r.2012
Výročná správa r.2012
výročná správa r.2013
Záverečný účet obce r.2013
finančný rozpočet 2014
Záverečný účet obce z.2014
Výročná správa r.2014
finančný rozpočet r.2015
záverečný účet obce za rok 2015
výročná správa obce za rok 2015
Finančný rozpočer r.2016
Finančný rozpočet r.2017

VZN obce

VZN o miestnom referende
rokovací poriadok
VZN o nakladaní s odpadom
VZN o školských obvodoch
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN o miestnych daniach
VZN o dani z nehnuteľností
Dodatok k VZN
VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2014
VZN o dani z nehnuteľností 2014
VZN o poskytovaní dotácií
Smernica č. 01/2014
VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015
VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb
Dodatok k VZN č.01/2015
VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016
VZN o nakladaní s KO a DSO
VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2017
VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár