Dokumenty

Informácie pre obyvateľov

  Žiadosť o odstránenie stavby
  Ohlásenie drobnej stavby
  Ohlásenie stavebných úprav
  Zmena užívania stavby
  Žiadosť o povolenie terénnych úprav
  Žiadosť o výrub stromov
  Žiadosť o stavebné povolenie

  Obecné zastupiteľstvo

  Ekonomická oblasť

  Záverečný účet obce r.2011
  Finančný rozpočet r.2012
  Programový rozpočet 2012
  Záverečný účet obce r.2012
  Výročná správa r.2012
  výročná správa r.2013
  Záverečný účet obce r.2013
  finančný rozpočet 2014
  Záverečný účet obce z.2014
  Výročná správa r.2014
  finančný rozpočet r.2015
  záverečný účet obce za rok 2015
  výročná správa obce za rok 2015
  Finančný rozpočer r.2016
  Finančný rozpočet r.2017

  VZN obce

  VZN o miestnom referende
  rokovací poriadok
  VZN o nakladaní s odpadom
  VZN o školských obvodoch
  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
  VZN o miestnych daniach
  VZN o dani z nehnuteľností
  Dodatok k VZN
  VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
  VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2014
  VZN o dani z nehnuteľností 2014
  VZN o poskytovaní dotácií
  Smernica č. 01/2014
  VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015
  VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb
  Dodatok k VZN č.01/2015
  VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016
  VZN o nakladaní s KO a DSO
  VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2017
  VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
  VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár