Dokumenty

Informácie pre obyvateľov

  Žiadosť o odstránenie stavby
  Ohlásenie drobnej stavby
  Ohlásenie stavebných úprav
  Zmena užívania stavby
  Žiadosť o povolenie terénnych úprav
  Žiadosť o výrub stromov
  Žiadosť o stavebné povolenie

  Ekonomická oblasť

  Záverečný účet obce r.2011
  Finančný rozpočet r.2012
  Programový rozpočet 2012
  Záverečný účet obce r.2012
  Výročná správa r.2012
  výročná správa r.2013
  Záverečný účet obce r.2013
  finančný rozpočet 2014
  Záverečný účet obce z.2014
  Výročná správa r.2014
  finančný rozpočet r.2015
  záverečný účet obce za rok 2015
  výročná správa obce za rok 2015
  Finančný rozpočer r.2016
  Finančný rozpočet r.2017

  Faktúry na stiahnutie

   Fa_MilanNasali ELMOUR _December 2011 137550,00€

   VZN obce

   VZN o miestnom referende
   rokovací poriadok
   VZN o nakladaní s odpadom
   VZN o školských obvodoch
   VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
   VZN o miestnych daniach
   VZN o dani z nehnuteľností
   Dodatok k VZN
   VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
   VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2014
   VZN o dani z nehnuteľností 2014
   VZN o poskytovaní dotácií
   Smernica č. 01/2014
   VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015
   VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb
   Dodatok k VZN č.01/2015
   VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016
   VZN o nakladaní s KO a DSO
   VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2017
   VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
   VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

   Fotogaléria

   Kalendár